UWAGA !
Spotkanie z rodzicami uczniów
w dniu: 23.05.2019 r.  od  godz. 16:00

 

Spotkanie z rodzicami uczniów
w dniu: 21.03.2019 r.  godz. 17:00 – 18:30
Harmonogram sal — 21.03.2019

 

Konsultacje z rodzicami uczniów
w dniu: 22.11.2018 r.  godz. 17:00 – 18:30

Harmonogram sal — 22.11.2018

Konsultacje z rodzicami uczniów
w dniu: 18.10.2018 r.  godz. 17:00 – 18:30

Harmonogram sal — 18.10.2018 (1)

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ – KONSULTACJI DLA RODZICÓW

w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu w roku szkolnym 2018/2019

 
WRZESIEŃ
1. 6 września 2018 r. Zebranie organizacyjne dla rodziców  uczniów
klas I-szych PT, BSIs 7A i 8c PSPdD
2. 13 września 2018 r. Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów
klas BSIs, PT, PSPdD
PAŹDZIERNIK
1. 18 października 2018 r. Konsultacje dla rodziców uczniów BSIs, PT
LISTOPAD
1. 15 listopada 2018 r. Konsultacje dla rodziców uczniów PSPdD
2. 22 listopada 2018 r. Konsultacje dla rodziców uczniów BSIs, PT.

Zebranie z rodzicami – klasy maturalne

(propozycje ocen semestralnych dla klas maturalnych)

GRUDZIEŃ
1. 14 grudnia 2018 r. Zebranie z rodzicami uczniów klas PSPdD

(propozycje ocen semestralnych dla  klas PSPdD)

2. 18 grudnia 2018 r. Zebranie z rodzicami uczniów klas BSIs, PT

(propozycje ocen semestralnych
dla  klas BSIs, PT)

STYCZEŃ
1. 24 stycznia 2019 r. Zebranie z rodzicami uczniów klas BSIs, PT
——
MARZEC
1. 21 marca 2019 r. Konsultacje dla rodziców uczniów klas BSIs, PT.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

(propozycje ocen końcoworocznych dla klas maturalnych)

KWIECIEŃ
1. 4 kwietnia 2019 r. Konsultacje dla rodziców uczniów PSPdD
2. 16 kwietnia 2019 r. Zebranie z rodzicami  klasy 3TA i 3TB  (propozycje ocen końcoworocznych)
MAJ
1. 16 maja 2019 r. Zebranie z rodzicami – klasy PSPdD

(propozycje ocen końcoworocznych)

2. 23 maja 2019 r. Zebranie z rodzicami – klasy PT, BSIs

(propozycje ocen końcoworocznych)

Konsultacje

  • PSPdD: od godz. 09:00 – 16:30 wychowawcy HP

od godz. 16:30 – 18:30 wychowawcy szkolni

  • PT, BSIs: od godz. 16:30 – 18:30 wychowawcy klas

Zebranie z rodzicami

  • PSPdD: od godz. 17:00 – 18:30 wychowawcy szkolni
  • PT, BSIs: od godz. 17:00 – 18:30 wychowawcy szkolni