WYNIKI  REKRUTACJI
do projektu W zdrowym ciele, zdrowy duch o numerze POWER-2019-1-PMU-1184

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listę główną i rezerwową zadania.

  Nazwiska  osób Liczba punktów – max 33 pkt.
1. Kopiec Sandra 4ta 30
2. Szymczak Kamila 4ta 29
3. Miś Natalia 3ta 28
4. Załoga Justyna 4ta 28
5. Młyńska Wiktoria 4ta 27
6. Rudenko Anastasia 3ta 27
7. Wistuba Julia 4ta 27
8. Kinder Marcin 4ta 26
9. Dryjska Justyna 3ta 25
10. Kyrychuk Artem 3ta 25
11. Karkos Karolina 2ta 24
12. Paperniuk Natalia 3ta 23
13. Skwara Julia 3ta 23
14. Dudek Wanessa 2ta 21
15. Łukieńczyk Maciej 2tb 20

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych, w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 12 uczniów wyjeżdżających do Słowacji.

Lista rezerwowa

  Nazwiska  osób Liczba punktów – max 33 pkt.
      1 Polak Małgorzata 3ta 19
2 Nowak Aleksandra 2tb 17
3 Różycki Adrian 2b 8

 Harmonogram zajęć przygotowawczych ukaże się na tablicy projektu.

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

do projektu W zdrowym ciele, zdrowy duch o numerze POWER-2019-1-PMU-1184

 

Nabór do projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I to wybór 15 uczestników przygotowań (wrzesień 2019 r.). Etap II odbędzie się na przełomie listopada/grudnia 2019r. Wówczas, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, spośród 15 uczestników przygotowań wyłoni się grupę 12 uczestników stażu. Podział taki podyktowany jest zabezpieczeniem równych umiejętności uczestników, spośród których każdy ukończy zajęcia przygotowawcze, w razie gdyby któryś z nich z różnych przyczyn zrezygnował. Osoby uczestniczące w przygotowaniach (3 osoby), które po podliczeniu otrzymanych punktów nie zakwalifikują się do mobilności, stworzą więc listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik stażu będzie mógł otrzymać maksymalnie 103 punkty. Punkty przyznawane będą przez prowadzących zajęcia przygotowawcze, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, pedagoga.

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Etap I – max. 33 pkt.:
 2. ocena końcoworoczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel. – 6p., bdb – p.5, db – 4p., dost – 3p., dop – 1p.),
 3. ocena z wychowania fizycznego (powyżej 5,0 – 6p., 4,5-5,0 – 5p., 4,0-4,4 – 4p., 3,5-3,9 – 3p., 3,0-3,4 – 2p, 2,5-3,0 – 1p.),
 4. ocena z zachowania (wzorowa – 5p., bardzo dobra – 4p., dobra – 3p.),
 5. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5p.),
 6. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 7. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-5p.),
 8. aktywny udział w życiu szkoły, również sportowym (0-3p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

– ocena z zachowania,

– deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,

– ocena końcoworoczna z języka angielskiego,

– sytuacja rodzinno-finansowa,

– ocena z wychowania fizycznego,

– aktywny udział w życiu szkoły,

– predyspozycja do wyjazdu.

 1. Etap II – max 70p.
 2. aktywny udział w zajęciach języka angielskiego, ocena zadania  (max.20p.),
 3. aktywny udział w zajęciach sportowych, ocena testu  (max.20p.),
 4. aktywny udział w kursie kulturowym, ocena zadania (max.20p.),
 5. aktywny udział uczestników w zajęciach pedagogicznych (max.10p.),

* W przypadku równej liczby punktów po II etapie rekrutacji z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

UWAGA!!! 

Rekrutacja do projektu!!!

Zgodnie z ogłoszeniem naboru do udziału w projekcie W zdrowym ciele, zdrowy duch w dn. 2.09.2019 przypominamy o zgłoszeniach do językowo-sportowego projektu. Karty zgłoszenia są do pobrania u nauczycieli wychowania fizycznego. Po wypełnieniu kart przez uczestników, karty oddajemy nauczycielom wf, wychowawcom lub koordynatorowi projektu – Joannie Banaszewskiej. Wyniki naboru opublikujemy na stronie internetowej oraz tablicy POWER Kin-ball na przełomie września i października. Termin oddania kart zgłoszeniowych – wtorek 24.09.2019 r.!!!

Przypominamy: projekt trwa od września 2019 do lutego 2020 roku. Obejmuje poszerzenie umiejętności językowych, pogłębianie wiedzy z zakresu gry zespołowej kin-ball i przeniesieniu tej gry na grunt polski. Głównym punktem projektu jest tygodniowy wyjazd na Słowację (Żylina), podczas którego będziemy ćwiczyć język angielski ze słowackimi uczniami oraz poznawać zasady gry w kin-ball. Po powrocie z mobilności zapoznamy z grą pozostałych uczniów ZSB oraz uczniów zaproszonych szkół.

Zapraszamy – czeka nas dobra zabawa!!!

Kolejny  projekt  nasz!!!  Zagraj  z  nami  w  Kin-ball!!!

Z radością informujemy, że udało nam się wygrać kolejny projekt dla uczniów! Tym razem nie zawodowy! Projekt dla wszystkich, którzy chcą poduczyć się angielskiego, ale przede wszystkim chcą realizować się sportowo.

Z czym związany jest projekt?

Na świecie coraz większą popularność zdobywa gra zespołowa nazywająca się Kin-ball. W Polsce nie jest w ogóle znana i naszym celem jest nauczenie się jej zasad i przeniesienie jej na nasz grunt. Nasi uczniowie z projektów Erasmus+ i POWER mieli już okazję przekonać się jak bardzo emocjonująca to gra…

W jaki sposób to osiągniemy?

Pojedziemy do naszych przyjaciół do Żyliny – Słowacja jest jednym z krajów, który przoduje w rozwoju Kin-balla. Tam właśnie będziemy uczyć się zasad gry i stamtąd przywieziemy ją do Polski. Tygodniowy wyjazd już w grudniu. Wszystkich chętnych zapraszamy po więcej informacji na początku września, zachęcamy też do śledzenia strony internetowej. Projekt kierowany jest do wszystkich uczniów klas II i III Publicznego Technikum i Szkoły Branżowej.

Prezentacja sportu na stronie naszego partnera – Strednej Odbornej Skoly Stavebnej (Żylina, Słowacja): https://www.sosstavebna.sk/prezentacia-sportu-kin-ball-na-nasej-skole/