za życiem informacje

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców do konsultacji z pracującymi
w szkole pedagogami oraz psychologiem.

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, chcesz się poradzić lub po prostu porozmawiać zapraszamy
do naszych szkolnych gabinetów 32 i 36.