sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

O nas

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

„Szkoła dała mi solidne przygotowanie i to zarówno zawodowe jak i ogólne. Po jej ukończeniu podjąłem studia, które po części były kierunkowo związane ze zdobytym zawodem […]. Szkoła była również etapem, kiedy poprzez kontakt z nowym otoczeniem zmieniło się moje spojrzenie na świat i nabrałem odwagi do podejmowania pewnych samodzielnych decyzji […]. Wyjątkowość tej szkoły to również jej wielkość i fakt, że człowiek nie czuł się w niej anonimowy i chętnie do niej powraca”. 

Tak właśnie wspomina szkołę jeden z jej absolwentów. Są to słowa wielce przychylne ale także stawiające wysoko poprzeczkę nowym czasom i kolejnym etapom rozwoju. Utrzymanie odpowiedniego poziomu jak również tego specyficznego klimatu szkoły to zadanie wymagające trudu i wysiłku.

Ideą funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do wykonywania wybranego zawodu. Jednak nie mniej ważne jest kształtowanie w nich świadomości swych obowiązków, praw i możliwości.

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym wydarzeniom z dziejów „budowlanki”. Poznajmy czynniki wpływające na jej rozwój, zmieniające się z biegiem lat jej oblicze, aż do chwili obecnej.

W dniu 1 września 1973 roku przyzakładowa szkoła Opolskiego Kombinatu Budowlanego rozpoczęła swoją działalność a jej pierwszym dyrektorem został Stanisław Połoszczański. Dzięki pobieranym naukom kształcili się tu w różnych zawodach młodzi robotnicy, by później swoje wiadomości i doświadczenie wykorzystywać w ciężkiej pracy tworząc obraz dzisiejszego Opola. Przez wiele lat pracownicy szkoły zdobywali doświadczenie oraz poszerzali wiedzę, aby dzięki temu tworzyć jej specyficzny klimat, sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów. Chociaż charakter kształcenia w określonych zawodach pozostawał niezmienny to jednak oferta kierowana do młodych ludzi wciąż ulegała poszerzeniu. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyło się, funkcjonujące od 1991 r., liceum zawodowe o profilu renowator zawodowy architektury. Dramatycznym wydarzeniem w historii szkoły była powódź w lipcu 1997 roku. Jej skutki i ogromne zniszczenia z wielkim trudem usuwali pracownicy szkoły, uczniowie, oraz rodzice, jak również władze lokalne i sponsorzy. Dzięki ich staraniom szkoła nie tylko nie utraciła swojego dawnego oblicza ale mogła unowocześnić budynek, wyposażyć pracownie, bibliotekę a także zadbać o nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Niezwykle ważnym elementem najnowszej historii szkoły był rok 2005. Po niemal dwóch latach przygotowań, projektów i dyskusji udało się zrealizować najśmielsze marzenie – szkoła przyjęła zaszczytne imię Papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy też w historii szkoła otrzymała sztandar – dumę społeczności uczniowskiej, nauczycieli i rodziców.

Dziś szkoła nadal kształci przede wszystkim w zawodach budowlanych. Czasy, metody nauki, możliwości zmieniają się, lecz cel wciąż jest taki jak przed laty. Jest nim młody człowiek opuszczający mury ,,budowlanki” dobrze przygotowany do funkcjonowania na dzisiejszym rynku pracy ale też człowiek o szerokich, racjonalnych horyzontach, dbający o swój rozwój, szanujący bliźnich i realnie myślący o wpływaniu na proces kształtowania się ojczyzny. Życie codzienne szkoły wyznaczane jest nie tylko rytmem dzwonków, semestrów oraz egzaminów ale także wycieczkami, rozgrywkami sportowymi i przedstawieniami. Dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli, w szkole działają koła teatralne, architektoniczne, informatyczne. Szkolne Koło Sportowe zapewnia wspieranie rozwoju fizycznego oparte między innymi o zajęcia z koszykówki, siatkówki czy też przeprowadzane na siłowni.

Szkoła ciągle dąży do rozwoju proponując młodzieży nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia. Bez wątpienia można do nich zaliczyć klasy technikum architektury krajobrazu oraz technikum technologii drewna. Należy podkreślić starania nauczycieli o zapewnienie równych szans rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dużą wagę przywiązuje się do edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, patriotycznej i regionalnej.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach, turniejach, olimpiadach sportowych i przedmiotowych.

Do najbardziej znaczących osiągnięć należy zaliczyć:

 • 2000 r. – wykonanie makiety świątyni o.o franciszkanów w Opolu, wspomagającej zbiórkę funduszy na renowację dach kościoła;
 • 2000 r. – wytypowanie szkoły jako jednej z pięciu do uroczystości promującej miasta europejskie;
 • 2001 r. – II miejsce w eliminacjach centralnych XXX edycji Turnieju budowlanego w zawodzie malarza – tapeciarz;
 • 2003 r. – wymiana młodzieży naszej szkoły ze szkołą w Monachium;
 • 2003 r. – I miejsce w konkursie „Rzeźba w mieście”;
 • 2003 r. – zbudowanie makiety wczesnogotyckiego kościoła św. Mikołaja w Żyrowej przez ucznia I klasy Liceum Profilowanego;
 • 2004 r. – II miejsce w XXXIV Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Toruniu;
 • 2004 r. – promocja regionu na targach Edukacyjnych w Dijon we Francji przez szkołę; Nagrody w konkursie plastycznym „Majówka w Skansenie Mistrz – Uczeń 2005”
 • 2005 r. – IV miejsce w Finale Centralnym XXXV Edycji Turnieju Budowlanego ” Złota kielnia” w Iławie w zawodzie murarz;
 • 2005 r. – wystawa obrazów i rzeźby uczniów naszej szkoły w Miejskim Ośrodku Kultury w Opolu
 • 2005 r. – wybór ucznia naszej szkoły na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Opola;
 • 2006 r. – III miejsce ucznia w finale poezji Karola Wojtyły w Opolu
 • 2007 r. – I miejsce w akcji plenerowej ” Murowana Sztuka 2007″, zorganizowanej w Opolu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 • 2008 r. – II miejsce za zaprezentowanie szkoły na Targach Edukacyjnych.

Jesteśmy tez dumni z wielu sukcesów sportowych naszych uczniów. Do najważniejszych z nich należą:

 • Mistrzostwo Polski Krzysztofa Plaskoty w 2002 i 2004 roku w halowym dziesięcioboju lekkoatletycznym,
 • 2004 r. – II miejsce w mistrzostwach Opola w drużynowym konkursie skoku wzwyż,
 • 2004 r. – III miejsce w zawodach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców „Opolska sztafeta do Aten”,
 • 2005 r. – III miejsce w mistrzostwach Opola w lekkoatletyce „licealiada 2005” w konkurencji na 1000m,
 • 2006 r. – Szymon Stachowicz zdobywcą najlepszego indywidualnego wyniku w skoku wzwyż szkół ponadgimnazjalnych,
 • 2006 r. – I miejsce w mistrzostwach Opola w sztafetowych biegach przełajowych chłopców szkół ponadgimnazjalnych,
 • 2006 r. – III miejsce w drużynowym konkursie skoku wzwyż szkół ponadgimnazjalnych,
 • 2006 r. – II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „Licealiada 2006/2007” – biegi przełajowe,
 • 2006 r. – III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „Licealiada 2006/2007” bieg na 1500m,
 • 2006 r. – III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „Licealiada 2006/2007” bieg na 100m przez płotki,
 • 2006 r. – II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „Licealiada 2006/2007” bieg na 3000m,
 • 2007 r. – I miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola w Piłce Ręcznej,
 • 2007 r. – II miejsce w Mistrzostwach Opola w biegach w przełajowych chłopców,
 • 2007 r. – III miejsce w Mistrzostwach Opola w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
 • 2007 r. – II miejsce w XI Wojewódzkiej Sztafecie Olimpijskiej Niepodległości,
 • 2007 r. – III miejsce w Mistrzostwach Opola w koszykówce chłopców.
 • 2007 r. – IV miejsce  w Mistrzostwach Opola w Piłce Nożnej chłopców,
 • 2007 r. – I  miejsce w Mistrzostwach Opola w Piłce Ręcznej chłopców,
 • 2007 r. – I miejsce w Mistrzostwach Opola Szkół Zawodowych chłopców,
 • 2007 r. – III  miejsce w Mistrzostwach Opola Szkół Zawodowych dziewcząt,
 • 2008 r. – I miejsce  w Mistrzostwach Opola w Halowej Piłce Nożnej chłopców,
 • 2008 r. – II miejsce  w Mistrzostwach Opola w Piłce Nożnej chłopców,
 • 2008 r. – III miejsce w  Mistrzostwach Wojewódzkich  w Piłce Nożnej chłopców,
 • 2008 r. – IV miejsce w  Mistrzostwach Opola w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
 • 2008 r. – I miejsce  w Mistrzostwach Opola w Piłce Ręcznej chłopców,
 • 2008 r. – II miejsce w  Mistrzostwach Wojewódzkich  w Piłce Ręcznej chłopców,
 • 2008 r. –  III miejsce w Mistrzostwach Opola w Koszykówce chłopców,
 • 2008 r. –  I miejsce w Mistrzostwach Opola Szkół Zawodowych chłopców,
 • 2008 r. – II  miejsce w Mistrzostwach Opola Szkół Zawodowych dziewcząt,
 • 2008 r. – IV miejsce we współzawodnictwie Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców,
 • 2009 r. – V miejsce  w Mistrzostwach Opola w Narciarstwie dziewcząt,
 • 2009 r. – V miejsce  w Mistrzostwach Opola w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,
 • 2009 r. – IV miejsce w Mistrzostwach Opola w Indywidualnych Biegach Przełajowych chłopców,
 • 2009 r. – I miejsce  w Mistrzostwach Opola w Piłce Ręcznej chłopców,
 • 2010 r. – II miejsce w  Mistrzostwach Wojewódzkich  w Piłce Ręcznej chłopców,
 • 2010 r. – IV miejsce  w Mistrzostwach Opola w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt,
 • 2010 r. – II miejsce  w Mistrzostwach Opola w Indywidualnych L.A. Chłopców,
 • 2010 r. – II  miejsce w Mistrzostwach Opola w Koszykówce chłopców,
 • 2010 r. – IV miejsce w  Mistrzostwach Wojewódzkich  w  Koszykówce chłopców,
 • 2010 r. – III miejsce we współzawodnictwie Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców,
 • 2010 r. – V miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Budowlanych w Piłce Ręcznej chłopców,
 • 2010 r. – III  miejsce w Mistrzostwach Opola w Indywidualnych Biegach Przełajowych chłopców,
 • 2010 r. – IV  miejsce  w Mistrzostwach Opola w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt,
 • 2010 r. – II  miejsce w Mistrzostwach Opola w Koszykówce chłopców,
 • 2010 r. – II miejsce  w Mistrzostwach Opola w Piłce Ręcznej chłopców,
Przewiń do góry