Język Polski
Język Niemiecki
historia
geografia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
edukacja dla bezpieczeństwa
religia
Język angielski
matematyka
biologia
fizyka
chemia
wychowanie fizyczne
informatyka
przedmioty zawodowe