Projektów zawodowych w Polsce realizuje się rocznie kilka tysięcy. Tym większym sukcesem dla nas jest informacja, że po raz kolejny możemy poszczycić się nominacją do nagrody EduInspiracje. Znaleźliśmy się w gronie twórców 5 najlepszych projektów zawodowych w Polsce.


Certyfikat dla laureata konkursu “Projekt z klasą” za przedsięwzięcie “Opole dla młodych obcokrajowców – w praktyce”, za stworzenie przewodnika po Opolu dla naszych uczniów przybyłych zza granicy.

 

 


Zespół Szkół Budowlanych na Regionalnym Kongresie Zawodowym w Opolu

W dniu 01.03.2019r. zorganizowany został przez Wojewodę Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty Regionalny Kongres Zawodowy, w którym udział wzięli min.: Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska, Opolski Kurator Oświaty w Opolu p. Michał Siek. Zespół Szkół Budowlanych reprezentowany był przez  p. Violettę Szczepkowską – dyrektora ZSB, p. Izabelę Pietkun-Greber – wicedyrektora ZSB, p. Krzysztofa Warchała – kierownika kształcenia praktycznego ZSB oraz przedstawicieli firm współpracujących z Zespołem Szkół Budowlanych p. Wojciecha Kowalczyka HR Manger z firmy Filplast oraz p. Mirosława Tempka dyrektora do spraw technicznych firmy Opex.

Podczas Kongresu pani minister omówiła zmiany jakie czekają szkolnictwo branżowe. Opolski kurator oświaty przedstawił zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Pan kurator zaprezentował również zapotrzebowanie rynku pracy w zestawieniu do branż/zawodów obecnego kształcenia młodych ludzi w województwie opolskim.

Kolejnym punktem Kongresu było podpisanie umów patronackich. Podczas spotkania podpisana została trójstronna umowa patronacka pomiędzy firmą Filplast reprezentowaną przez pana Wojciecha Kowalczyka, a Urzędem Miasta Opola reprezentowanym przez zastępcę Prezydenta Miasta Opola pana Macieja Wujec i Zespółem Szkół Budowlanych reprezentowanym przez panią dyrektor Violettę Szczepkowską. Współpraca dotyczy objęcia patronatem nowego zawodu: monter stolarki budowlanej

 

Zakończeniem pierwszej części spotkania było wręczenie pracodawcom  podziękowań za współpracę i promocję kształcenia branżowego. Pan Mirosław Tempka w imieniu firmy Opex z Opola odebrał podziękowanie od pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Firma Opex w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu objęła swoim patronatem dwa zawody: technik budownictwa i murarz-tynkarz.

 

Podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego Zespół Szkół Budowlanych
im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, miał okazję zaprezentować swoją ofertę edukacyjną. Przygotowane zostało stanowisko, na którym uczniowie technikum aranżacji wnętrz – jedyna klasa w Polsce, przedstawili zdobyte w szkole umiejętności architektoniczne. Stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób zwiedzających. Pani minister Anna Zalewska pogratulowała dotychczasowych osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów.

 

SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  – 2018r.

W dniu 8 czerwca 2018r. odyło się w Waszawie podsumowanie konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. Zebranych  gości przywitała m.in. pani Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty oraz pani Teresa Kazimierska  – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej              ( KOWEZIU).

Celem konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych. Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu była rozumiana jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu otrzymał dwa wyróżnienia oraz nagrodę specjalną.

1) Dyplom „DOBRA PRAKTYKA” – za „Indywidualne potrzeby uczniów jako istotny czynnik kształtujący pracę szkoły

doc20180611095950 - dyplom 2

2) Dyplom „DOBRA PRAKTYKA” – za „ Nowoczesne metody w kształceniu zawodowym

doc20180611100027 - dyplom 1

3) Nagroda specjalna przyznana tylko jednej szkole spośród 130 placówek dydaktycznych biorących udział w konkursie z całej Polski – za „zapewnianie kompleksowego rozwoju uczniów z zaburzeniami, niepełno sprawnościami i deficytami, w tym przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie”

doc20180611095907 - dyplom 3

 


 

 

Na stronie  http://radio.opole.pl/ ukazał się kolejny wywiad z Panią Dyrektor Violettą Szczepkowską. Tym razem dotyczył on nie tylko “dobrych praktyk” które odbywają się w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu lecz również……. CIEKAWI 🙂 !!! odwiedźcie  link – bądźcie na bieżąco z tym co się dzieje w naszej szkole!!!!!!!Więcej …Wywiad Radio Opole – Dyrektor Violetta Szczepkowska o kierunkach kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu


 

Serdecznie informujemy że po raz kolejny ukazał się reportaż o naszej szkole i bezinteresownej pomocy którą, zainicjowała pani dyrektor Violetta Szczepkowska  na rzecz remontu oddziału Szpitala Wojewódzkiego mieszczącego się przy ul. Katowickiej w Opolu. Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu dyrekcji szkoły, uczniów i pracodawców prace w remontowo -budowlane są na ukończeniu. Ten wspólnie podjęty bezinteresownie wysiłek możemy podsumować  następującymi słowami…

“Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.”
– Thomas Jefferson

LINK DO REPORTAŻU – RADIO OPOLE –

http://radio.opole.pl/100,228057,przyuczaja-sie-do-przyszlego-zawodu-a-jednoczesn


 Bezinteresowna pomoc Dyrekcji oraz uczniów Publicznego Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 dla Pacjentów oraz Szpitala Wojewódzkiego w TVP 1 -TELEEXPRESS oraz TVP3 OPOLE – BRAWO MY :)!!!

W ramach praktyk, by przyuczyć się przyszłego zawodu, ale przede wszystkim w czynie społecznym, uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu remontują oddział dermatologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Młodzi budowlańcy odświeżyli już 15 pomieszczeń. Z wyremontowanych sal cieszy się tylko personel, ale i sami pacjenci.

 

 


trybuna


Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ma zaszczyt ogłosić wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – V edycja.

Najwyższą punktację w poniższych obszarach zawodowych uzyskała następująca szkoła:

Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.


edited_fob10

2
3
4

Nagrody Prezydenta Miasta Opola z okazji Dnia Edukacji – 12.10.2017r.

W dniu 12 października 2017r. odbyła się konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz Naczelnika Wydziału Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod tytułem ” 800-lecie Opola w edukacji dzieci i młodzieży”. Podczas konferencji Prezydent Miasta Opola nagrodził wybranych dyrektorów oraz  nauczycieli m.in. za ogromne zaangażowanie w działania szkoły oraz wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie osoby z naszej szkoły: pani Dyrektor Violetta Szczepkowska oraz pan Wicedyrektor Wojciech Piernikarski.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 


W imieniu Dyrekcji szkoły z przyjemnością informujemy że Zespół Szkół Budowlanych Im. Papieża Jana Pawła II został oficjalnie członkiem Polskiej Izby Przymysłowo-Handlowej Budownictwa w roku szkolnym 2017/2018.