sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do:

• montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
• montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych
i kuchniach,
• definiowania usuwania przyczyn awarii i niedrożności,
• wykonywania prac demontażowych,
• nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych
• wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony w na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych
i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych.
Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Miejsca pracy:

zakłady usługowe świadczące usługi spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom pracy, właścicielom domów jednorodzinnych
– zakłady rzemieślnicze
– zakłady gospodarki komunalnej
– ciepłownie, elektrownie
– własna firma

 

Przewiń do góry