sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Klasy szkoły podstawowej

UWAGA:

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 8A i 8B

odbędą się w dniu 10.09.2020r. o godz. 16:00

według grafiku:

Klasa Wychowawca Numer sali
8A B. Rzadkowska-Kawałko 46A
8B A Pilarski 46B

Spotkaniom towarzyszą wychowawcy Hufca Pracy Opole

 


Po wielu dniach ciszy i pustych korytarzy, 16, 17 i 18 czerwca można było nareszcie zauważyć uśmiechnięte buzie uczniów, którzy przyjechali na egzamin ósmoklasisty. Jak co roku egzamin ten to dla młodych ludzi ważne wydarzenie.

W tym roku epidemia zdominowała wiele dziedzin życia codziennego. Egzaminy odbywają się w nietypowym terminie i warunkach. Wszelkie standardy bezpieczeństwa zostały zachowane, zgodnie z wytycznymi. Dzieci wchodziły do szkoły różnymi wejściami, a szkolne ławki zostały ułożone w dużych odstępach na sali gimnastycznej. Uczestnicy zostali wcześniej zapoznani z procedurami, które mają zapewnić im i kadrze wychowawczej bezpieczeństwo.

Wszystkim naszym uczestnikom życzymy samych poprawnych odpowiedzi!


Nie zmarnuj swojej szansy!

ULOTKA_2020_2021 foty
ULOTKA_2020_2021 foty2
ULOTKA_2020_2021 awers
ULOTKA_2020_2021 rewers
Ulotka 2020_2021 PSP
Ulotka 2020_2021 PSP22

Dzień Kobiet

W kalendarzu Dzień Kobiet jest ważnym świętem. Tego dnia panowie w wyjątkowy sposób honorują kobiety i obdarowują je kwiatami czy symbolicznym upominkiem.

Jak co roku męska część młodzieży opolskiego hufca przygotowała okolicznościowe kartki, składała życzenia i wręczała kwiaty, aby wspólnie z kobietami celebrować to urocze święto.


 

Turniej e-sportowy

Przez dwa miesiące uczestnicy Hufca Pracy w Opolu rywalizowali ze sobą w meczach piłki nożnej na wirtualnych boiskach w IV Hufcowym Turnieju E-sportowym. 28 zawodników rozgrywało swoje pojedynki na konsoli XBox360® pod czujnym okiem wychowawcy – sędziego turnieju. Zaciekłe rozgrywki z poszanowaniem zasad zdrowej rywalizacji fair-play pozwoliły wyłonić ćwierćfinalistów, następnie półfinalistów i finalistów. Każdy kolejny mecz dostarczał uczestnikom coraz większych emocji i przybliżał do upragnionego zwycięstwa. Uczestnicy walczyli do ostatniego gwizdka, a nierzadko o wygranej decydowała dogrywka i rzuty karne. Rozgrywki były świetną okazją do integracji uczestników, a co najważniejsze, dostarczyły niezapomnianych wrażeń i rozrywki pozalekcyjnej.

W wielkim finale, który odbył się 23 stycznia, Kamil Kelmel pokonał Dominika Lempkę. Trzecie miejsce zajął Daniel Szil. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, medale okolicznościowe oraz pamiątkowe dyplomy.


 

Wigilia

W dniu 17 grudnia 2019 r. , przy pięknie nakrytym stole, społeczność opolskiego Hufca Pracy zorganizowała spotkanie opłatkowe, aby wspólnie celebrować nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

To uroczyste spotkanie zaszczycili swoją obecnością znamienici goście. Z radością witaliśmy panią Joannę Wnuk – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, Violettę Szczepkowską – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, pana Dariusza Medolińskiego – Komendanta Wojewódzkiego OWK OHP, panią wicedyrektor Reginę Wasilewską, panią wicedyrektor Izabellę Pietkun-Greber, pana wicedyrektora Wojciecha Piernikarskiego, panią Ewę Tulej – doradcę zawodowego ZSB, pana Krzysztofa Warchała – kierownika szkolenia praktycznego, pana Rafała Krawca oraz księdza Grzegorza, który poświęcił opłatki. Gościliśmy również zaprzyjaźnionych od lat pracodawców państwa Marię, Sylwestra i Piotra Polewiaków. Po wysłuchaniu świątecznego przedstawienia w wykonaniu uczestników hufca, przełamaniu się opłatkiem, wszyscy zostali poczęstowani potrawami wigilijnymi, przygotowanymi przez naszych uczestników pod czujnym okiem pana Piotra Polewiaka. Na stole pojawiły się również świąteczne ciasta, które przygotowali sami uczestnicy i ich rodzice. Przy wspólnym stole, przy dźwiękach pięknych kolęd i zapachu choinek, spotkanie w gronie życzliwych przyjaciół, pozwoliło choć na chwilę zatrzymać się i poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. Podczas tego ciepłego i pełnego uroku spotkania, pan Komendant Dariusz Medoliński, przekazał dwóm uczestniczkom upominki, w ramach projektu realizowanego przez Komendę Główną pn. „Życie jest cudem-Święta Bożego Narodzenia w rodzinie OHP”. Zbudowani magią i atmosferą już świąteczną , z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, wszystkich Państwu życzymy wszelkiej pomyślności i samych radosnych i szczęśliwych chwil w Nowym 2020 Roku.


 

Ulotka 2019_2020_22

Podsumowanie polsko-litewskiej wymiany

7 lipca w Hotelu Mercure w Opolu odbył się wernisaż wystawy, prezentującej prace artystyczne uczestników polsko-litewskiej wymiany młodzieży, realizowanej przez młodzież z Hufca Pracy w Opolu oraz Gimnazjum im. Stanisława Moniuszko w Kowalczukach.

Wystawa jest efektem tygodniowych warsztatów artystycznych zorganizowanych pod okiem specjalisty p. Andrzeja Sznejwejsa – Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego w ramach projektu „Artystyczny obraz Polski i Litwy”, dofinansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W czasie warsztatów młodzież poznała teorię dotyczącą barw oraz różnorodnych technik, które zostały w sposób praktyczny wykorzystane podczas zajęć z artystą plastykiem.

Młodzież szukała swojego sposobu na stworzenie własnych dzieł. Podczas analizy prac młodzież odkryła, że litewskie spojrzenie na Polskę jest bardziej romantyczne- malarskie, natomiast spojrzenie młodzieży polskiej jest bardzo współczesne-fotograficzne.

Różnice w postrzeganiu świata obie grupy postanowiły połączyć w jedno, tworząc fotografie i zmieniając je w rzeczywistość malarską z zastosowanie techniki malarskich make up’ów, prezentowanych na wspomnianej wystawie. Artystyczna wrażliwość uczestników zostanie też zaprezentowana w katalogu sztuki na etapie upowszechniania projektu.

Po prezentacji własnej twórczości młodzież podsumowała wspólnie spędzony czas w formie nauki nieformalnej i międzykulturowej, wypełniła ankiety ewaluacyjne oceniając po kolei wszystkie elementy polsko-litewskiej wymiany oraz osiągnięcie założonego celu i czego się nauczyła.

Podążając w Krakowie litewskimi śladami obie grupy nauczyły się rozumieć wspólną historię i utwierdziły w tym, że sztuka jest ponadczasowa.Lekcja muzealna „Kraków 1900” w Kamienicy Szołayskich przybliżyła młodzieży epokę krakowskiej bohemy artystycznej przełomu XIX/XX wieku i sylwetki takich artystów jak Jan Bułhak czy Mikołaj Ciurlionis w Polsce i na Litwie, którymi inspirowała się młodzież podczas tworzenia własnych prac w trakcie wymiany.

Spędzając aktywnie czas uczestnicy integrowali się i w tym co stworzyli odkrywali wspólną tożsamość. Wieczorek polski był okazją do prezentacji historii Polski w kontekście współistnienia obu narodów w rocznicę podpisania Unii Lubelskiej za panowania króla Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów.

Polska młodzież mogła aktywnie uczestniczyć w wieczorku litewskim i przez chwilę poczuć się Litwinem, śpiewając wspólnie hymn litewski na pamiątkę koronacji króla Mendoga.
Wszystkie te wydarzenia zostały wypromowane w grupie założonej przez uczestników na profilu społecznościowym Facebook. Polska i litewska grupa rozstała się żałując, że projekt dobiegł końca, ale z obietnicą dalszych wspólnych działań w kolejnym roku.

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”


Polsko-litewskie warsztaty artystyczne w Opolu

Uczestnicy Hufca Pracy w Opolu wspólnie z grupą litewskich uczniów z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszko z Kowalczuk (Kalveliai) od 30 czerwca 2019r. biorą udział w polsko-litewskiej wymianie w ramach projektu „Artystyczny obraz Polski i Litwy”, sfinansowanego ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Polska grupa bardzo ciepło i miło przyjęła młodzież z Litwy w Opolu. Od momentu pierwszych zajęć integracyjnych dały się zauważyć pozytywne relacje między partnerami. Młodzież uczyła się swoich imion, wzajemnie przeprowadzała wywiady aby poznać kolegę z kraju sąsiedzkiego, który jest im znany z lekcji historii, geografii oraz języka polskiego.


Pierwsze zajęcia stanowiły też doskonałą bazę do rozmów o stereotypach i uprzedzeniach a także trudnej historii obu krajów. Gospodarze próbowali się dowiedzieć „Co Litwini myślą o Polakach” a goście „Co Polacy myślą o Litwinach”. Po prezentacji plansz, na których młodzież wypisywała cechy każdego narodu wywiązała się bardzo sympatyczna dyskusja na temat tego, że łączy nas wiele, a stereotypy i uprzedzenia wynikają najczęściej z niewiedzy na temat sąsiada. Wspólne rozmowy polsko – litewskie to doskonała baza do wzajemnego poznania życia i twórczości artystów, którzy tworząc sztukę stają się uniwersalni dla obu krajów, ponieważ prawdziwa sztuka nie zna granic i uprzedzeń. Poprzez sztukę buduje się nasza wrażliwość na drugiego człowieka i postrzeganie świata, a tym samym nasza tożsamość, która jak sztuka może być europejska i bez granic, czego młodzież zainspirowana malarstwem i fotografią będzie szukać w sobie albo w uniwersalnych wartościach.

Grupy jeszcze przed wymianą w swoich krajach przygotowały się do artystycznego projektu o sztuce i tożsamości polskiej i litewskiej. Zapoznali się z dziełami takich malarzy i fotografików jak: Mikołaj Ciurlionis, Ferdynard Ruszczyc, Anna Krepsztul czy Jan Bułhak, których twórczość utożsamiana jest z Polską i Litwą.
W czasie realizacji polsko-litewskich warsztatów w Opolu od pierwszych zajęć poszukują inspiracji do stworzenia polsko – litewskiego katalogu sztuki, który będzie zawierał ich widzenie świata, być może różne od tego, jakimi widzieli go litewscy i polscy artyści przełomu XIX i XX wieku. Dyskutowali nad szatą graficzną katalogu sztuki, czy wykonać go w formie nowoczesnej czy pozostać w konwencji malarstwa klasycznego. Młodzież chętnie się dzieliła zadaniami i omawiała wspólne działania.

Aby zmierzyć się z malarsko-fotograficznymi zadaniami obie grupy musiały poznać nieco teorii sztuki. Malarstwo młodzież poznawała zarówno podczas prezentacji o Mikołaju Ciurlionisie, przygotowanej przez uczniów litewskich jak i na zajęciach w Muzeum Śląska Opolskiego.

Wiedza o teorii barw, perspektywie powietrznej, linearnej kompozycji i kadrowaniu została wykorzystana przez młodzież podczas zajęć fotograficznych pod kierunkiem pana Andrzeja Sznejwejsa, artysty plastyka i Prezesa Związku Artystów Plastyków w Opolu. Umiejętność kadrowania obrazu jest ważna zarówno w malarstwie jak i fotografii co młodzież sama mogła ocenić podczas zajęć, na których analizowała swoje pierwsze prace.

Podczas zadań praktycznych na terenie miasta Opola młodzież szukała cech tożsamości Europejczyka, poprzez fotografowanie poznawała historię miasta oraz miejsca i osoby związane z kulturą i sztuką Opola. Ciekawą formą zwiedzania miasta Opola była gra miejska, którą przygotowała sama młodzież i wzięła w niej aktywny udział w grupach mieszanych narodowo.

W czasie trwania wymiany polsko-litewskiej w dniach od 01.07 do 07.07.2019r. podczas aktywnych zajęć w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach pod okiem fachowców obie grupy uczyły się malowania opolskich wzorów na wykonanych przez siebie zakładkach, a uczniowie litewscy pokazali polskim uczestnikom ludowe ornamenty Litwy.

Obie grupy spróbowały sił w miniaturowych szkicach i akwarelach z natury podczas zwiedzania skansenu Wsi Opolskiej. Ważnym elementem łączącym oba kraje jest okrągła rocznica podpisania Unii Lubelskiej za panowania króla Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów, których historię młodzież pozna podczas spaceru po litewskich śladach w Krakowie z wykorzystaniem opracowania „Litewski Kraków” autorstwa dr Kamila Peceli.

Do końca projektu jeszcze wiele pracy i wrażeń, ale wszyscy są pozytywnie „zakręceni” i bardzo lubią uczyć się poprzez edukację nieformalną.

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”


27 kwietnia o godzinie 11: 00 uczniowie naszego gimnazjum i szkoły podstawowej będący pod opieką Hufca Pracy w Opolu razem z uczniami innych opolskich szkół przyjęli Sakrament Bierzmowania w parafii Błogosławionego Czesława w Opolu. Przygotowania młodzieży na tę okoliczność trwały od października ubiegłego roku, a przeprowadził je duszpasterz Ochotniczych Hufców Pracy ks. Jarosław Staniszewski.

Sakramentu udzielił ksiądz Biskup Rudolf Pierskała w asyście księdza Proboszcza Rafała Bałamuckiego oraz innych księży z parafii. Nasi uczniowie z należytą powagą podeszli do uroczystości, o czym świadczył odświętny ubiór oraz pobożne uczestnictwo w liturgii. Każdy bierzmowany otrzymał na pamiątkę krzyżyk oraz obrazek mający przypominać o tym ważnym wydarzeniu.


W dniu 11 kwietnia młodzież z opolskiego Hufca Pracy wybrała się na film pt. „Shazam!” Jest to opowieść o 14-letnim chłopcu, który wychowuje się w rodzinach zastępczych; jest zbuntowany, osamotniony i bardzo pragnie odnaleźć swoją matkę. Po wielu przygodach i rozczarowaniach, nasz bohater dochodzi do wniosku, że jednak rodzina zastępcza, do której trafił, jest najlepszym, co mogło go spotkać i z piątką przybranego rodzeństwa stawia czoła złu. Po obejrzeniu filmu młodzież żywo dyskutowała na temat tego, że bohater nas rozśmieszał, czasem zasmucał, a w rezultacie podnosił na duchu, gdyż niektóre sytuacje uczestnicy mogli odnieść do swoich przeżyć.


W dniu 13.03.2019r. młodzież z klasy 1a pod opieką Hufca Pracy w Opolu wzięła udział w zajęciach sportowych w parku trampolin i na siłowni na świeżym powietrzu. W ramach realizacji programu wychowawczego, uczestnicy mogli poznać techniki i możliwości poruszania się na trampolinach. Zanim zaczęli zabawę, zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa korzystania z trampolin, następnie odbyła się rozgrzewka, a później dobra zabawa. Młodzież pod okiem wykwalifikowanego trenera mogła sprawdzić swoje możliwości i umiejętności. Po godzinnej zabawie młodzież udała się na siłownię na świeżym powietrzu, gdzie mogła spróbować swoich sił i umiejętności w ćwiczeniach body workout – czyli wszechstronny trening wzmacniający i kształtujący całe ciało.

Młodzież była bardzo zadowolona z tych zajęć sportowych i ma nadzieję, że wkrótce uda im się je powtórzyć.


 

Finał III Hufcowego Turnieju E-sportowego

Marcin Bednarz z klasy 3a został zwycięzcą III edycji Turnieju E-sportowego realizowanego przez wychowawców  Hufca Pracy. Przez 3 tygodnie zawodnicy z klas szkoły podstawowej oraz branżowej rywalizowali ze sobą na wirtualnych stadionach gry FIFA17. Drugie miejsce zajął Michał Borowiecki z 2b, a trzecie wywalczył Michał Kwiatkowski z 3b.

Zwycięzcy oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali również nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

dav

 


 

 

Światowy Dzień Wody

22 marca  uczniowie ZSB Opole obchodzili Światowy Dzień Wody. Z tej okazji wychowawcy Hufca Pracy przygotowali dla młodzieży z klas 7a, 8a i 8b ciekawą grę terenową. We wiosennej scenerii parku nadodrzańskiego młodzież poznała problemy współczesnego świata związane z brakiem dostępu do wody pitnej, a także nauczyła się dbać o wodę, której zasoby systematycznie maleją.

dav
sdr

 

 

Dzień Otwarty 2019

21 marca to tradycyjnie już Dzień Otwarty Szkoły. Przybyli goście mogli zapoznać się z propozycją edukacyjną ZSB oraz bogatym wsparciem opiekuńczo-wychowawczym Hufca Pracy. Stoisko pn. “Bez wina kolacja nie musi być nudna” cieszyło się sporym zainteresowaniem odwiedzającej młodzieży. Warsztaty prowadził wychowawca Hufca Robert Mielcarek.

sdr


 

 

Dzień Kobiet z Budowlanką i Hufcem Pracy

Uczniowie 7a: Kewin Lalik, Łukasz Linder i Ralf Kosok podczas zajęć prowadzonych przez wychowawcę hufca – Roberta Mielcarka –  z materiałów prasowych, fotograficznych i literackich, przygotowali wystawę dotyczącą praw kobiet oraz słodkie upominki dla żeńskiej części grona pedagogicznego, wychowawczyń hufca i personelu szkolnego.

Kobieta jako matka, żona, jako obiekt westchnień, muza poetów, malarzy, literatów to archetypy utrwalone w naszej kulturze przez tysiąclecia.

Gimnazjaliści przygotowali wystawę, a w dniu święta w towarzystwie męskiej części wychowawców składają żeńskiej części kwiaty i życzenia.


 

 

III Turniej E-sportowy

Ruszyły kolejne rozgrywki FIFA17 na konsoli XBOX360. O miano zwycięzcy i nagrody rzeczowe walczy 28 zawodników z klas szkoły podstawowej i branżowej – młodzieży będącej pod opieką Hufca Pracy w Opolu.

Rozstrzygnięcie już za dwa tygodnie!


 

Na Targach EDU Opole 2019

5 i 6 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu trwały Targi Edukacyjne EDU Opole. Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy reprezentowali wychowawcy wraz z uczestnikami opolskiego Hufca Pracy – uczniami klasy 8c PSP dla Dorosłych oraz 1e Branżowej Szkoły I stopnia. Przez dwa dni młodzież zachęcała odwiedzających Targi do uzupełnienia wykształcenia w strukturach OHP i nauki w Zespole Szkół Budowlanych im Papieża Jana Pawła II w Opolu. Młodzi ludzie, od 15. roku życia, mogą ukończyć szkołę podstawową lub branżową szkołę I stopnia i zdobyć kwalifikacje zawodowe w obranym wcześniej kierunku kształcenia, uzyskując przy tym szerokie wsparcie opiekuńczo-wychowawcze. Uczniowie, oprócz rozdawania ulotek informacyjnych, opowiadali zainteresowanym o możliwościach, jakie młodzieży stwarzają wychowawcy poprzez oddziaływanie pedagogiczne, organizację kół zainteresowań, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i ciekawych wycieczek dydaktycznych.

———————————————————————————————————————-

 

Dzień św. Walentego

W dniu 14 lutego obchodzimy wspomnienie świętego Walentego, który był biskupem Terni w Umbrii.

W średniowieczu Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień ten stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami, a dla nieśmiałych okazją do anonimowego  wyrażenia swoich uczuć względem drugiej osoby.

Uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych pod popieką Hufca Pracy w Opolu w dniu 14 lutego 2018r,. wzięli udział  w inscenizacji kabaretowej pt. „Romeo i Julia” w wykonaniu koła literacko – artystycznego „Pisklaki” ZSB oraz wykonywali klasowe walentynki dla szkoły. Następnie wzięli udział w projekcji filmu walentynkowego oraz dyskusji. Każdego dnia nie tylko od święta powinniśmy okazywać swoje uczucia,

„…gdy miłością serce moje bije,
Gdy powiem: kocham – wtenczas tylko żyję,
Żyję szczęśliwy i w lubym zamęcie,
Świat do podziału pociągam w objęcie”.
A. Fredro


Na zajęciach profilaktycznych w MDK

W dniu 07.02.2018r. młodzież z klas 7a, 7b i 2cG wzięła udział w zajęciach profilaktycznych, zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Pan Józef Jatowicz poprowadził spotkanie, które poruszało problematykę zagrożeń ze strony współczesnego świata, uzależnień, agresji i przemocy. Podczas zajęć odbyła się dyskusja nad omawianym problemem, po czym nastąpiła projekcja filmów edukacyjnych. Młodzież poprzez udział w zajęciach miała możliwość doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału w kolejnych zajęciach profilaktycznych.


W Bibliotece Austriackiej

W dniu 08.02.2018r. uczniowie kl. 7 b Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych będący pod opieką Hufca Pracy w Opolu, wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Zajęcia pt. „Austria bliżej” odbyły się w Bibliotece Austriackiej im. Emanuela Smolki w Opolu. Podczas prelekcji przestawione zostały informacje i ciekawostki jak również historia Austrii. Młodzież miała okazję przekonać się, że Austria to nie tylko krajobraz Alp i zawodów narciarskich, ale również bogata i różnorodna spuścizna kulturowa.


Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI)  obchodzonego  z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004r., a przypadającego w 2018 roku 6 lutego,uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ramach działań opolskiego Hufca Pracy w Opolu wzięli udział w warsztatach informacyjnych na temat bezpieczeństwa w sieci.  Zajęcia poruszały kwestie skutków niepokojących zjawisk związanych z ksenofobią, hejtem, cyberprzemocą oraz sekstingiem. Młodzież miała możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat bezpieczeństwa oraz szacunku w sieci. Poznała możliwości reagowania w przypadku naruszenia prawa.  Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem przygotowali plakat promujący kulturę szacunku w sieci.


Na pokazie magii i iluzji

W dniu 31.01.2018 r. młodzież szkoły podstawowej dla s\dorosłych będąca jednocześnie uczestnikami Hufca Pracy w Opolu miała okazję uczestniczyć w pokazie magii i iluzji, który odbył się w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu. Były uczestnik programu Mam Talent – Bartosz Lewandowski mieszkaniec Brzegu, na co dzień pracuje w cyrku. Na początku występu iluzjonista przedstawił pokaz znikających i pojawiających się gołębi oraz zmieniających kolor świeczek. Zachęceni pierwszym pokazem, mieliśmy okazję zobaczyć pojawiające się, znikające czy mnożące się przedmioty, magiczne sznurki, piłeczki czy chusty. Publiczność miała okazję czynnie uczestniczyć w sztuczkach magicznych. Pokaz iluzji i magii bardzo podobał się młodzieży, która miała okazję przekonać się, że to, co niemożliwe, stało się możliwe.

Przewiń do góry
Skip to content