Dzień św. Walentego

W dniu 14 lutego obchodzimy wspomnienie świętego Walentego, który był biskupem Terni w Umbrii.

W średniowieczu Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień ten stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami, a dla nieśmiałych okazją do anonimowego  wyrażenia swoich uczuć względem drugiej osoby.

Uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych pod popieką Hufca Pracy w Opolu w dniu 14 lutego 2018r,. wzięli udział  w inscenizacji kabaretowej pt. „Romeo i Julia” w wykonaniu koła literacko – artystycznego „Pisklaki” ZSB oraz wykonywali klasowe walentynki dla szkoły. Następnie wzięli udział w projekcji filmu walentynkowego oraz dyskusji. Każdego dnia nie tylko od święta powinniśmy okazywać swoje uczucia,

„…gdy miłością serce moje bije,
Gdy powiem: kocham – wtenczas tylko żyję,
Żyję szczęśliwy i w lubym zamęcie,
Świat do podziału pociągam w objęcie”.
A. Fredro


Na zajęciach profilaktycznych w MDK

W dniu 07.02.2018r. młodzież z klas 7a, 7b i 2cG wzięła udział w zajęciach profilaktycznych, zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Pan Józef Jatowicz poprowadził spotkanie, które poruszało problematykę zagrożeń ze strony współczesnego świata, uzależnień, agresji i przemocy. Podczas zajęć odbyła się dyskusja nad omawianym problemem, po czym nastąpiła projekcja filmów edukacyjnych. Młodzież poprzez udział w zajęciach miała możliwość doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału w kolejnych zajęciach profilaktycznych.


W Bibliotece Austriackiej

W dniu 08.02.2018r. uczniowie kl. 7 b Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych będący pod opieką Hufca Pracy w Opolu, wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Zajęcia pt. „Austria bliżej” odbyły się w Bibliotece Austriackiej im. Emanuela Smolki w Opolu. Podczas prelekcji przestawione zostały informacje i ciekawostki jak również historia Austrii. Młodzież miała okazję przekonać się, że Austria to nie tylko krajobraz Alp i zawodów narciarskich, ale również bogata i różnorodna spuścizna kulturowa.


Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI)  obchodzonego  z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004r., a przypadającego w 2018 roku 6 lutego,uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ramach działań opolskiego Hufca Pracy w Opolu wzięli udział w warsztatach informacyjnych na temat bezpieczeństwa w sieci.  Zajęcia poruszały kwestie skutków niepokojących zjawisk związanych z ksenofobią, hejtem, cyberprzemocą oraz sekstingiem. Młodzież miała możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat bezpieczeństwa oraz szacunku w sieci. Poznała możliwości reagowania w przypadku naruszenia prawa.  Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem przygotowali plakat promujący kulturę szacunku w sieci.


Na pokazie magii i iluzji

W dniu 31.01.2018 r. młodzież szkoły podstawowej dla s\dorosłych będąca jednocześnie uczestnikami Hufca Pracy w Opolu miała okazję uczestniczyć w pokazie magii i iluzji, który odbył się w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu. Były uczestnik programu Mam Talent – Bartosz Lewandowski mieszkaniec Brzegu, na co dzień pracuje w cyrku. Na początku występu iluzjonista przedstawił pokaz znikających i pojawiających się gołębi oraz zmieniających kolor świeczek. Zachęceni pierwszym pokazem, mieliśmy okazję zobaczyć pojawiające się, znikające czy mnożące się przedmioty, magiczne sznurki, piłeczki czy chusty. Publiczność miała okazję czynnie uczestniczyć w sztuczkach magicznych. Pokaz iluzji i magii bardzo podobał się młodzieży, która miała okazję przekonać się, że to, co niemożliwe, stało się możliwe.