1. Informacja dla uczniów o warunkach przeprowadzania egzaminu pisemnego
  2. Informacja dla uczniów o warunkach przeprowadzania egzaminu praktycznego model d
  3. Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1 styczeń-luty 2020 r.
  4. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
  5. Deklaracja przystąpienia do egzaminu