1. Komunikat dyrektora CKE – przybory 2018 część praktyczna
  2. Informacja dla uczniów o warunkach przeprowadzania egzaminu pisemnego
  3. Informacja dla uczniów o warunkach przeprowadzania egzaminu praktycznego model d
  4. Komunikat Dyrektora OKE w sprawie egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie w seji 1 styczeń-luty 2019 r.
  5. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
  6. Materiały i przybory na egzamin zawodowy – część praktyczna
  7. Materiały i przybory na egzamin zawodowy – część pisemna
  8. HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE