sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Egzamin maturalny

1. Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych

2. Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do matury w roku 2019-2020

3. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2020 roku

4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

5. Harmonogram egzaminu maturalnego

6. Opłaty za egzamin maturalny

 

DEKLARACJE:

Deklaracja 1 – dla:

  1. ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  2. absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;
  3. absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

Deklaracja 2 – dla:

  1. Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Deklaracja 3 – dla:

  1. Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

 

 

 

Przewiń do góry