sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Egzamin maturalny

1. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 roku

2. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2020 roku

3. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w 2020 roku

3. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2020 roku

4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

5. Opłaty za egzamin maturalny

6. Instrukcja bezpieczeństwa sanitarnego

7. HARMONOGRAM WEJŚĆ NA EGZAMIN MATURALNY

DEKLARACJE:

Deklaracja 1 – dla:

  1. ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  2. absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;
  3. absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

Deklaracja 2 – dla:

  1. Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Deklaracja 3 – dla:

  1. Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content