1. Informacje o egzaminie

2. Harmonogram

3. Egzamin gimnazjalny – najważniejsze zasady

4. Schemat arkusza

5. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym w roku szkolnym 2017-2018

6. Materiały i przybory na egzaminie gimnazjalnym