1. Egzamin czeladniczy ( WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA CZELADNIKA, STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO)