Szkolny doradca zawodowy:
– gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje zawodowe w postaci ulotek, broszur i informatorów,
– pomaga w planowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej,
– wspiera uczniów w poruszaniu się po rynku pracy,
– pomaga w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych: CV, list motywacyjny,
– stwarza uczniom warunki do samopoznania, określenia swoich zasobów i mocnych stron,
– współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi rynek pracy,
– organizuje wyjścia na imprezy, uroczystości i wydarzenia związane z poradnictwem zawodowym.

Doradca zawodowy: Marta Trojanowska- Wójcik, gabinet nr 30A na II piętrze szkoły.

Godziny pracy szkolnego doradcy zawodowego

Poniedziałek 08:00- 13:00
Wtorek 11:00- 16:00
Środa 08:00- 14:00
Czwartek 08:00- 15:00
Piątek 08:00- 13:00