sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

komunikaty

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 100- ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II – PATRONA NASZEJ SZKOŁY

Z okazji zbliżającej się 100 – rocznicy urodzin Jana Pawła II – patrona naszej szkoły zapraszamy wszystkich uczniów do wykonania pracy plastycznej związanej z osobą Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II. Wykonanie pracy będzie pięknym znakiem uczestnictwa w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły. W związku z zaistniałą sytuacją, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się […]

Komunikat Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Drodzy ósmoklasiści i ich rodzice, Szczegółowe informacje dotyczące zmian zasad rekrutacji na rok 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych znajdziecie  na stronie  Kuratorium Oświaty w Opolu pod linkiem: Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty    

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Terminy egzaminów Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Egzaminy pisemne maturalne – w terminie głównym dla absolwentów wszystkich […]

PRACOWNICY MŁODOCIANI zwolnieni z zajęć praktycznych

Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy na podstawie USTAWY z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1) ( poz 568) Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia […]

Przewiń do góry
Skip to content