sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Autor: Wojciech

Darowizna na kształcenie zawodowe dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Od tego roku ustawodawca wprowadził nowy rodzaj darowizny, która korzysta z preferencji podatkowej, dzięki której można odliczać darowizny przekazane na rzecz kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w […]

W RYTMIE RÓWNOŚCI

Miasto Opole wraz z partnerami – Powiatem nyskim, Gminą Głogówek, Gminą Brzeg oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową rozpoczęło realizację  kampanii świadomościowej – W RYTMIE RÓWNOŚCI, która jest częścią   projektu: “Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – II etap” Celem kampanii jest wzrost świadomości społecznej na temat włączenia […]

Ubezpieczenie – zasady ogólne

  Informacje ogólne   Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i […]

Przewiń do góry
Skip to content