sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Wojciech (Page 1 of 2)

UWAGA

Grafik dyżurów na korytarzach obowiązujący od 11.02.br. zamieszczony w zakładce z dostępem dla nauczycieli, proszę się zapoznać.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6

 

Spotkanie z rodzicami

ZSB im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
Spotkanie z rodzicami uczniów
w dniu: 24.01.2019 r. godz. 17:00 – 18:30

Analiza wyników

Analiza egzaminów próbnych

ANALIZA WYNIKÓW TESTU NA WEJŚCIE

ANALIZA WYNIKÓW TESTU NA WYJŚCIU

Ogłoszenie o naborze na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu na lata 2018-2020

Na podstawie zapisów załącznika do uchwały nr LXVII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu zawartych w etapie III przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu ogłasza nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opola na lata 2018-2020.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej z terenu miasta Opola, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

  1. aktywnie działa na rzecz młodzieży,
  2. najpóźniej w dniu wyborów ukończy 15 lat i nie przekroczy 21 lat,
  3. wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu,
  4. nie jest zawieszony w prawach ucznia,
  5. przedstawi listę poparcia minimum 30 osób; pod listą poparcia może podpisywać się każdy, kto w dniu wyborów będzie w wieku od 15 do 21 lat; od momentu dostarczenia listy poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w elektronicznym formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail mrm@um.opole.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu – zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 roku.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu opisana jest
w załączniku do uchwały nr LXVII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu:

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na Platformie e-Usług Publicznych: Formularz rekrutacyjny

Informacja o koncercie

WYCIECZKI-WYJŚCIA-IMPREZY

Regulamin wycieczek w ZSB
Karta wycieczki-wyjścia 
Karta wyjścia na konkursy
Karta wyjścia na zawody sportowe
Karta imprezy, zadania na terenie szkoły

EGZAMIN SEMESTRALNY

Protokół egzaminu semestralnego – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IV
Protokół egzaminu semestralnego – SZKOŁA PODSTAWOWA
Zadania egzaminacyjne semestralne PLdD
Zadania egzaminacyjne semestralne PSPdD

EGZAMIN POPRAWKOWY-KLASYFIKACYJNY

Zagadnienia egzamin poprawkowy-klasyfikacyjny PT, SB, ZSZ
Zagadnienia egzamin poprawkowy PSPdD
Zadania egzamin poprawkowy PT, SB, ZSZ
Zadania egzamin poprawkowy PSPdD
Zagadnienia egzamin poprawkowy PLdD
Zadania egzamin poprawkowy PLdD
Egzamin poprawkowy – PROTOKÓŁ

Konkurs  na logo programu  “Cyberbezpieczny uczeń”.

Szczegółowe informacje zamieszczone są  na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu (www.kuratorium.opole.pl) w zakładce Menu/Aktualności oraz Menu/Programy i projekty/Cyberbezpieczny uczeń

 

Zachęcamy do zapoznania się i udziału w konkursie.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén