sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Wojciech (Page 1 of 2)

Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020

Zespół Brokerów Gołębiewska

Stratton Brokers

Nord

InterRisk

InterRisk prestige

Gestumbroker

Edupolisa

Multidoradcy24

PZU

 

 

Ubezpieczenie – zasady ogólne

 

 • Informacje ogólne

 

Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn). Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

 

 

 • Kiedy przysługuje odszkodowanie

 

Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z  tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby. 

 

 

 • Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

 

Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

 1. Sumę ubezpieczenia.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł. 

 1. Czas ochrony.

Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

 1. Miejsce ochrony. 

Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów. 

 1. Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.
 2. Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i  przedszkolu, a inna dla ucznia.
 3. Wysokość składki.

 

 

 • Jak zawrzeć ubezpieczenie

 

 1. Za pośrednictwem platformy internetowej (np. linków dostępnych w zakładce „Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020”). 

Aby zawrzeć polisę należy:

 1. wybrać konkretną ofertę, 
 2. wypełnić formularz, 
 3. dokonać płatności.

Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy. 

 1. Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

Konkurs „Katyń – zbrodnia bez kary”.

Opolski Kurator Oświaty we współpracy i udziale Wojewody Opolskiego,
pod patronatem Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, ogłaszają
konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z
województwa opolskiego, którego główną nagrodą jest wyjazd do
Miejsca Pamięci w Katyniu oraz do Smoleńska. Dodatkowo, laureaci mogą
wygrać nagrody rzeczowe.

Czas zgłaszania prac mija 7 czerwca 2019 r.

Nazwa konkursu: „Katyń – zbrodnia bez kary”.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.kuratorium.opole.pl/katyn-zbrodnia-bez-kary/ i w regulaminie  konkursu.

Twoja Kariera

Nowy serwis w gazecie NTO “Twoja Kariera”

Link do funpage`u projektu na facebooku:

 

KOMUNIKAT

W związku z decyzją o zawieszeniu strajku informuję, że od dnia 27.04.2019 r. (sobota) zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Dyrektor szkoły

UWAGA

Grafik dyżurów na korytarzach obowiązujący od 11.02.br. zamieszczony w zakładce z dostępem dla nauczycieli, proszę się zapoznać.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6

 

Spotkanie z rodzicami

ZSB im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
Spotkanie z rodzicami uczniów
w dniu: 24.01.2019 r. godz. 17:00 – 18:30

Analiza wyników

Analiza egzaminów próbnych

ANALIZA WYNIKÓW TESTU NA WEJŚCIE

ANALIZA WYNIKÓW TESTU NA WYJŚCIU

Ogłoszenie o naborze na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu na lata 2018-2020

Na podstawie zapisów załącznika do uchwały nr LXVII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu zawartych w etapie III przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu ogłasza nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opola na lata 2018-2020.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej z terenu miasta Opola, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

 1. aktywnie działa na rzecz młodzieży,
 2. najpóźniej w dniu wyborów ukończy 15 lat i nie przekroczy 21 lat,
 3. wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu,
 4. nie jest zawieszony w prawach ucznia,
 5. przedstawi listę poparcia minimum 30 osób; pod listą poparcia może podpisywać się każdy, kto w dniu wyborów będzie w wieku od 15 do 21 lat; od momentu dostarczenia listy poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w elektronicznym formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail mrm@um.opole.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu – zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 roku.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu opisana jest
w załączniku do uchwały nr LXVII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu:

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na Platformie e-Usług Publicznych: Formularz rekrutacyjny

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén