sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Wojciech (Page 1 of 2)

Konkurs „Katyń – zbrodnia bez kary”.

Opolski Kurator Oświaty we współpracy i udziale Wojewody Opolskiego,
pod patronatem Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, ogłaszają
konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z
województwa opolskiego, którego główną nagrodą jest wyjazd do
Miejsca Pamięci w Katyniu oraz do Smoleńska. Dodatkowo, laureaci mogą
wygrać nagrody rzeczowe.

Czas zgłaszania prac mija 7 czerwca 2019 r.

Nazwa konkursu: „Katyń – zbrodnia bez kary”.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.kuratorium.opole.pl/katyn-zbrodnia-bez-kary/ i w regulaminie  konkursu.

Twoja Kariera

Nowy serwis w gazecie NTO “Twoja Kariera”

Link do funpage`u projektu na facebooku:

 

KOMUNIKAT

W związku z decyzją o zawieszeniu strajku informuję, że od dnia 27.04.2019 r. (sobota) zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Dyrektor szkoły

UWAGA

Grafik dyżurów na korytarzach obowiązujący od 11.02.br. zamieszczony w zakładce z dostępem dla nauczycieli, proszę się zapoznać.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6

 

Spotkanie z rodzicami

ZSB im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
Spotkanie z rodzicami uczniów
w dniu: 24.01.2019 r. godz. 17:00 – 18:30

Analiza wyników

Analiza egzaminów próbnych

ANALIZA WYNIKÓW TESTU NA WEJŚCIE

ANALIZA WYNIKÓW TESTU NA WYJŚCIU

Ogłoszenie o naborze na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu na lata 2018-2020

Na podstawie zapisów załącznika do uchwały nr LXVII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu zawartych w etapie III przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu ogłasza nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opola na lata 2018-2020.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej z terenu miasta Opola, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

  1. aktywnie działa na rzecz młodzieży,
  2. najpóźniej w dniu wyborów ukończy 15 lat i nie przekroczy 21 lat,
  3. wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu,
  4. nie jest zawieszony w prawach ucznia,
  5. przedstawi listę poparcia minimum 30 osób; pod listą poparcia może podpisywać się każdy, kto w dniu wyborów będzie w wieku od 15 do 21 lat; od momentu dostarczenia listy poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w elektronicznym formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail mrm@um.opole.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu – zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 roku.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu opisana jest
w załączniku do uchwały nr LXVII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu:

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na Platformie e-Usług Publicznych: Formularz rekrutacyjny

Informacja o koncercie

WYCIECZKI-WYJŚCIA-IMPREZY

Regulamin wycieczek w ZSB
Karta wycieczki-wyjścia 
Karta wyjścia na konkursy
Karta wyjścia na zawody sportowe
Karta imprezy, zadania na terenie szkoły

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén