sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Wojciech (Page 1 of 2)

W RYTMIE RÓWNOŚCI

Miasto Opole wraz z partnerami – Powiatem nyskim, Gminą Głogówek, Gminą Brzeg oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową rozpoczęło realizację  kampanii świadomościowej – W RYTMIE RÓWNOŚCI, która jest częścią   projektu: “Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – II etap”

Celem kampanii jest wzrost świadomości społecznej na temat włączenia społecznego tj. promocji społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej.

Podnoszenie wiedzy nt. problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi osób starszych, osób z niepełnosprawnością, ubogich, bezrobotnych oraz zagrożonych patologiami jest niezwykle ważnym elementem tworzenia silnego społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach kampanii zaplanowano szereg ciekawych warsztatów tematycznych z udziałem ekspertów.

Do udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Warsztaty o wolontariacie (2 X 2019 godz. 16:00 – 18:00) umożliwiają zdobycie praktycznej  wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej. Dedykowane są zwłaszcza osobom rozpoczynającym życie zawodowe.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Dla każdego uczestnika warsztatów przewidziane zostały materiały edukacyjne oraz poczęstunek.

Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020

Zespół Brokerów Gołębiewska

Stratton Brokers

Nord

InterRisk

InterRisk prestige

Gestumbroker

Edupolisa

Multidoradcy24

PZU

 

 

Ubezpieczenie – zasady ogólne

 

 • Informacje ogólne

 

Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn). Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

 

 

 • Kiedy przysługuje odszkodowanie

 

Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z  tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby. 

 

 

 • Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

 

Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

 1. Sumę ubezpieczenia.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł. 

 1. Czas ochrony.

Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

 1. Miejsce ochrony. 

Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów. 

 1. Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.
 2. Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i  przedszkolu, a inna dla ucznia.
 3. Wysokość składki.

 

 

 • Jak zawrzeć ubezpieczenie

 

 1. Za pośrednictwem platformy internetowej (np. linków dostępnych w zakładce „Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020”). 

Aby zawrzeć polisę należy:

 1. wybrać konkretną ofertę, 
 2. wypełnić formularz, 
 3. dokonać płatności.

Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy. 

 1. Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

Konkurs „Katyń – zbrodnia bez kary”.

Opolski Kurator Oświaty we współpracy i udziale Wojewody Opolskiego,
pod patronatem Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, ogłaszają
konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z
województwa opolskiego, którego główną nagrodą jest wyjazd do
Miejsca Pamięci w Katyniu oraz do Smoleńska. Dodatkowo, laureaci mogą
wygrać nagrody rzeczowe.

Czas zgłaszania prac mija 7 czerwca 2019 r.

Nazwa konkursu: „Katyń – zbrodnia bez kary”.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.kuratorium.opole.pl/katyn-zbrodnia-bez-kary/ i w regulaminie  konkursu.

Twoja Kariera

Nowy serwis w gazecie NTO “Twoja Kariera”

Link do funpage`u projektu na facebooku:

 

KOMUNIKAT

W związku z decyzją o zawieszeniu strajku informuję, że od dnia 27.04.2019 r. (sobota) zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Dyrektor szkoły

UWAGA

Grafik dyżurów na korytarzach obowiązujący od 11.02.br. zamieszczony w zakładce z dostępem dla nauczycieli, proszę się zapoznać.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6

 

Spotkanie z rodzicami

ZSB im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
Spotkanie z rodzicami uczniów
w dniu: 24.01.2019 r. godz. 17:00 – 18:30

Analiza wyników

Analiza egzaminów próbnych

ANALIZA WYNIKÓW TESTU NA WEJŚCIE

ANALIZA WYNIKÓW TESTU NA WYJŚCIU

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén