sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Autor: Wojciech Piernikarski

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych […]

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA TARGACH BUDMA POZNAŃ!!!

Uczniowie klas budowlanych 4TB, 2TB, 1TBg i 1TBg z Publicznego Technikum nr 6 w dniu 06.02.2020r uczestniczyli w wycieczce na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA’2020 w Poznaniu. Targi budownictwa są najważniejszym w kraju wydarzeniem branży budowlanej w oprawie 100 różnych wydarzeń, skupiają 50000 uczestników z 49 krajów, obejmują ponad 1000 wystawców z 30 krajów […]

Przewiń do góry