sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Marta Trojanowska (Page 1 of 4)

Opolski Salon Maturzystów

Drodzy Maturzyści!

W dniu 14 września br. w gmachu Politechniki Opolskiej odbędzie się kolejna edycja Opolskiego Salonu Maturzystów, gdzie będziecie mieć możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, a także poznać zasady przebiegu egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

Tego dnia możecie również otrzymać bezpłatny informator o publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych w całej Polsce. Aby otrzymać informator, należy wypełnić krótką ankietę na stronie : https://informator.perspektywy.pl/
i przy odbiorze pokazać wygenerowany jednorazowy kod.

Kolejny sukces naszych uczniów

Kolejny sukces naszych uczniów!

W dniu 21 czerwca 2018 r. odbył się uroczysty finał konkursu na wykonanie Miniporadnika “NiepełnoSPRAWNY w Opolu”.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie broszury w formacie A5 składającej się z obrazków/rysunków wraz z opisem przedstawiających pozytywne/właściwe zachowania w  m.in. następujących sytuacjach): zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej (która porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach) w autobusie, zachowanie wobec osoby niewidomej (np. przy przejściu dla pieszych), zachowanie wobec osoby niesłyszącej, zachowanie kierowców na parkingu, chodniku gdzie znajduje się ,,koperta” przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej, która porusza się z psem przewodnikiem,  zachowanie wobec osoby starszej (np. przy kasie w sklepie).
Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz podniesienie wzrostu poziomu świadomości społecznej wobec ww. osób.

Praca naszych uczniów wygrała w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali również nagrody rzeczowe. Jednakże największą nagrodą jest fakt, że broszura zostanie wydana i rozpowszechniona wśród szkół na terenie Opola.
Uczniowie, którzy brali udział w konkursie:
– Natalia Miś- klasa 1TA
– Weronika Mikietyn- 1TA
– Julia Ziarnik- klasa 1TA
– Patrycja Krysiak- klasa 2D
– Nadina Russek- klasa 2D
– Dominik Wodniok- klasa 2D
– Kacper Sobuś- klasa 2D
– Julia Zaklika- klasa 2D
– Patryk Sorowka- klasa 2D
– Mateusz Kmiecik- klasa 2D
– Michał Mros- klasa 2D
– Fabian Firlus- klasa 2D
– Dawid Fikus- klasa 2D
– Krzysztof Kuc- klasa 1A
Koordynatorzy etapu szkolnego: Justyna Krzyśko, Marta Trojanowska-Wójcik

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Program Stypendialny “Wspieramy najlepszych”

Program Stypendialny “Wspieramy najlepszych”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu “Wspieramy najlepszych”. Program ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie: www.opolskie.pl oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu, pokój 204, 207 lub 208.

Nabór wniosków przeprowadzany będzie od 18 czerwca do 29 czerwca br.

Wnioski można przesłać pocztą na adres:
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul.Piastowska 14
45-082 Opole
lub złożyć osobiście w siedzibie departamentu:
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 17 (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 204, 207 lub 208
45-082 Opole

Wycieczka do Centrum Kształcenia Praktycznego

Wycieczka do Centrum Kształcenia Praktycznego

W dniu 6 czerwca br. uczniowie klas 3aG, 3bG i 3cG uczestniczyli w warsztatach zawodowych, zorganizowanych w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu. Młodzież miała możliwość zapoznania się z pracowniami specjalistycznymi w Centrum Kształcenia Praktycznego, a także z organizacją kształcenia w niniejszej placówce. W ramach zwiedzania pracowni, uczniowie poznawali konkretne zawody oraz umiejętności i kompetencje, które mogą pozyskać w czasie zajęć praktycznych. Omówione zostały również możliwości nabywania nowych kwalifikacji dzięki dodatkowym kursom np. spawania czy też montażu rusztowań.

Najlepsi zawodowcy w Publicznym Technikum nr 6

Najlepsi zawodowcy
w Publicznym Technikum nr 6

Wśród tegorocznych absolwentów Publicznego Technikum nr 6 najlepszymi zawodowcami okazali się:
– w ramach kwalifikacji A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich- Bartosz Pudełko
– w ramach kwalifikacji B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych- Karolina Szatkowska
– w ramach kwalifikacji R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych- Ewa Scholz
– w ramach kwalifikacji A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna- Bartosz Pudełko
– w ramach kwalifikacji B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury- Karolina Szatkowska
– w ramach kwalifikacji R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych- Maciej Kowalski

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze edukacyjno- zawodowej!

Bezpłatne kursy

Uwaga- bezpłatne kursy!

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia, które są adresowane do mieszkańców województwa opolskiego w ramach projektu:„Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej nowe możliwości dla regionu”

http://wzdz.opole.pl/projekt-nowe-kwalifikacje-mieszkancow-aglomeracji-opolskiej-nowe-mozliwosci-dla-regionu/ (link do strony)

Udział w projekcie mogą wziąć osoby dorosłe; zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu Aglomeracji Opolskiej (https://aglomeracja-opolska.pl/aglomeracja-opolska/mapa-aglomeracji-opolskiej).
W ramach projektu przewidziano dwa szkolenia:
Dekarz – Blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych – czas trwania: 160 godz.
Hydraulik – Monter instalacji sanitarnych (wod., kan., c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E – czas trwania: 90 godz.
W projekcie zostaną zapewnione bezpłatnie: materiały szkoleniowe, badania lekarskie, obiad, poczęstunek/przerwy kawowe, egzamin oraz po zakończonym szkoleniu – zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Opola.
Więcej informacji u p.Małgorzaty Dudy z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego pod numerem telefonu: 607 601 637.

 

 

Warsztaty zawodowe dla gimnazjalistów

Warsztaty zawodowe dla gimnazjalistów
czyli poznawanie świata przez zabawę!

W dniu 24 kwietnia odwiedzili naszą szkołę uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Opolu.
Nasi goście brali udział w dwóch warsztatach zawodowych:
– projektowania wnętrz przy użyciu programów graficznych w ramach zawodu technik aranżacji wnętrz,
– wykonywania “ogrodów w słoiku” w ramach zawodu technik architektury krajobrazu.
Uczniowie w czasie zajęć z psychologiem szkolnym i doradcą zawodowym omówili również inne zawody szkolnictwa zawodowego.
Na zakończenie odbyła się gra terenowa, w której uczniowie podzieleni na zespoły, mieli za zadanie znaleźć odpowiedzi na pytania zawarte w quizie, dotyczącym naszej szkoły.
Uczniowie świetnie się bawili, a dzięki grze zespołowej mogli bardziej się zintegrować i w sposób przystępny poznać świat zawodów.

Składamy serdeczne podziękowania uczniom klas 2TA i 2TB za ogromne zaangażowanie w prowadzenie zajęć!

Warsztaty z autoprezentacji

Warsztaty z autoprezentacji dla maturzystów

W dniu 6 kwietnia 2018 r. odbyły się warsztaty z zakresu autoprezentacji, w których uczestniczyły klasy 4TA i 4TB, prowadzone przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.
W czasie zajęć maturzyści poznali techniki skutecznej autoprezentacji w czasie egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, rolę gestów, a także metody radzenia sobie z tremą oraz stresem.

Targi Budownictwa

Zespół Szkół Budowlanych w Opolu na 47. Targach Budownictwa MÓJ DOM!

Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska na Targach Budownictwa MÓJ DOM, organizowanych w dniach 06-08 kwietnia 2018 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu.
Na naszym stoisku poznasz ofertę edukacyjną szkoły, a także zobaczysz jak nasi uczniowie projektują nowoczesne wnętrza.

Zapraszamy!

 

Zbiórka na rzecz Fundacji Azyl Nadziei

Kolejny etap zbiórki na rzecz Fundacji
Azyl Nadziei!

Informujemy, że kolejne dary pojechały do podopiecznych Fundacji Azyl Nadziei. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom- dzięki Wam zwierzaki uśmiechają się od ucha do ucha.

Szczególne podziękowania dla Pauliny Garczyńskiej z klasy 7b, Dominiki Kubickiej z klasy 3bG oraz Szymona Drąga z klasy 1E.

Oczywiście zbieramy dalej: suchą karmę, puszki, koce oraz zabawki dla zwierzaków!

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén