sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Marek Wozniak (Page 1 of 4)

Bezpieczne ferie !

Zadbaj by Twoje ferie były bezpiecznym czasem !

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 15 – 19 października odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego tygodnia Kariery. Więcej informacji w załączniku:  tydzień kariery

Zapraszamy 🙂

 

Bezpieczne wakacje !

 sprawdź co zrobić by faktycznie były bezpieczne …

Szkoła bez przemocy

Jak radzić sobie ze stresem ? odpowiedź – tablica na korytarzu – pierwsze piętro 🙂

 Jaki jest poziom twojej agresji … ? Wypełnij test – ulotki znajdziesz na szkolnych korytarzach 🙂

Szkoła bez przemocy

   agresja, złość, krzyk, przemoc…

dlaczego się pojawiają ? 
jak sobie z nimi radzić ? 
gdzie szukać pomocy ? 

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące przemocy zajrzyj do poradników:

-uczniów zapraszamy na stronę:
a) http://www.szkolabezprzemocy.pl/65,dla-ucznia 

– dla nauczycieli i wychowawców :
a) jak radzić sobie z agresją i przemocą ?
b) poradnik nie przeciętnego wychowawcy 

– dla rodziców:
a) między lekcjami – poradnik dla rodziców

Wiele informacji, ciekawych rozwiązań i porad otrzymasz
u psychologa i pedagoga szkolnego.

Zapraszamy !

 

kliknij film !

program pomocy ,,Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.
Więcej informacji w zakładce: pedagog/psycholog 

 

Zdobądź Stypendium i Tytuł Opolskiego Orła

Stypendium i Tytuł Opolskiego Orła
UWAGA ! termin zgłaszania kandydatów: 30 maja 2018 r.

Tytuł Opolskiego Orła przyznawany jest następującym uczniom:
a) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych, interdyscyplinarnych i tematycznych – na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
b) laureaci i finaliści turniejów obejmujących problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej – na szczeblu ogólnopolskim,
c) laureaci, zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) konkursów i turniejów wiedzy oraz tematycznych – na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W przypadku zawodów wieloetapowych do tytułu Opolskiego Orła mogą być typowani laureaci, finaliści, zwycięzcy etapu końcowego.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu Opolskiego Orła jest uzyskanie przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym, w którym przyznawany jest tytuł, średniej ocen minimum: 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, będącego laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, średnia ocen może być niższa niż określona wyżej lecz nie niższa niż 4,0.

Więcej informacji uzyskasz od pedagoga szkolnego (gabinet 32).

Zapraszam
Marek Woźniak

Spotkanie z rodzicami uczniów 

 Spotkanie z rodzicami uczniów Publicznego Technikum nr 6 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w dniu: 19.04.2018 r.  godz. 17:00

Alergia- sprawdź czy ją masz ?

   Zapraszamy do zakładki: Uczeń – Pedagog/Psycholog – Aktualności

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén