sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: magdalena.kuniec

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

30 września 93 najlepszych uczniów opolskich liceów ogólnokształcących i techników otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję  z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najlepsze wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wśród wyróżnionych była nasza uczennica – Ewelina Chrobot z klasy 2TB. Stypendyści odebrali dyplomy z rąk pana Adriana Czubaka, Wojewody Opolskiego oraz pana Michała Sieka, Opolskiego Kuratora Oświaty. Uroczysta gala odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, uniwersyteckich oraz dyrektorzy, nauczyciele i rodzice wyróżnionych uczniów. W tym roku za oprawę uroczystości odpowiedzialna była nasza szkoła. Nad całością czuwała pani dyrektor Violetta Szczepkowska.  Galę poprowadzili nasi  nauczyciele – pani Alicja Świątkowska-Podgórska i pan Michał Jędra. Swoim występem uświetnili ją następujący uczniowie: Magdalena Dogiel, Magdalena Gebauer i Arkadiusz Karczewski z kl. 4TA, Dominika Kubata z kl. 3TA i Julia Szymańska z kl. 3A, przygotowani pod czujnym okiem pani Celiny Matusik-Dewsbury.  Uczniowie z kl. 2TA z panią Magdaleną Kuniec koordynowali imprezę od strony technicznej, natomiast pan Rafał Kawałko przygotował piękne kompozycje stanowiące dekorację sali.

 

Dzień Patrona i Dzień Edukacji Narodowej

17 października obchodziliśmy w naszej szkole coroczne święto – Dzień Patrona i Dzień Edukacji Narodowej.  W tym dniu uczniowie klas pierwszych tradycyjnie już złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i pasowani przez panią dyrektor, oficjalnie dołączyli do grona naszej szkolnej społeczności. W trakcie uroczystości miało również miejsce symboliczne otwarcie nowej pracowni przeznaczonej do  teoretycznego kształcenia zawodowego. Nie zabrakło akcentów muzycznych – etiudę na flecie wykonała Weronika Mędrala z klasy 1TAp, pięknie zaśpiewała też jej koleżanka z klasy – Emilia Widera. Mieliśmy również okazję wysłuchać żywiołowej piosenki w wykonaniu Dominiki  Kubaty z klasy 3TA. Nie zabrakło wspomnienia naszego patrona – Papieża Jana Pawła II, który jako „żywy pomnik” zagości na stałe przy wejściu do szkoły. Koło artystyczne „Pisklaki” przygotowało na ten dzień przedstawienie dla nauczyciel, a w imieniu wszystkich uczniów przewodnicząca samorządu uczniowskiego – Julia Szymańska z klasy 3A złożyła pedagogom życzenia, po czym zaśpiewała dedykowaną im piosenkę. W trakcie jej występu uczniowie rozdali nauczycielom  i zaproszonym gościom piękne, własnoręcznie wykonane upominki. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego powstały one tym razem na zajęciach florystycznych.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén