sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Autor: magdalena.kuniec

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

30 września 93 najlepszych uczniów opolskich liceów ogólnokształcących i techników otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję  z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najlepsze wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. […]

Dzień Patrona i Dzień Edukacji Narodowej

17 października obchodziliśmy w naszej szkole coroczne święto – Dzień Patrona i Dzień Edukacji Narodowej.  W tym dniu uczniowie klas pierwszych tradycyjnie już złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i pasowani przez panią dyrektor, oficjalnie dołączyli do grona naszej szkolnej społeczności. W trakcie uroczystości miało również miejsce symboliczne otwarcie nowej pracowni przeznaczonej do  teoretycznego kształcenia […]

Przewiń do góry
Skip to content