sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Krzysztof Warchal

Zajęcia w laboratorium RZPWE

ZAJĘCIA W LABORATORIUM RZPWE

 

W piątek 12 kwietnia 10 uczniów z klasy 2TA oraz 3TA kształcących się w zawodzie technika aranżacji wnętrz odbyło zajęcia w laboratorium Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27 w ramach realizacji projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy – 2”. Tematyka zajęć obejmowała  szerokie zastosowanie w budownictwie betonu, tworzyw gipsowych, kruszyw oraz innych proszkowych materiałów budowlanych. Zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy – laboratoryjny sposób polegający na wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń z wymienionymi materiałami, wykonywaniu obliczeń, różnych testów gęstości           i  wytrzymałośći . Uczniowie stosowali różne rodzaje spoiw i tworzyw w sposób praktyczny. Badali właściwości materiałów, wilgotność oraz czas tężenia i schnięcia. Poznali też zjawisko korozji betonu.         Zajęcia te były doskonałym i bardzo ciekawym sposobem na urozmaicenie i poszerzenie wiedzy nabytej w szkole w ramach programu nauczania. Czekamy na kolejne zajęcia w laboratorium.

Projekt “Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy-2”

Projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku  Pracy – 2”

Od października 2018 roku uczniowie naszego Zespołu Szkół Budowlanych biorą udział w szerokim bo 4-letnim projekcie „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy – 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji we współpracy  z Politechniką Opolską oraz miastem Opole i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Oferta zajęć dla młodzieży w ramach projektu jest bardzo bogata. Uczniowie biorący udział w projekcie będą objęci szerokim wachlarzem działań, takich jak:

– wizyty studyjne w firmach jedno lub dwudniowe,

– wizyty w parkach technologicznych i instytutach badawczych,

– udział w Giełdach Regionalnych,

– zajęcia z doradcami zawodowymi,

– zajęcia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki kariery,

– kursy specjalistyczne,

– zajęcia w ramach Akademii Młodego Lean Managera.

Projekt zakłada również warsztaty dla Dyrektorów Szkół. Najważniejszym i najbardziej cenionym przez uczniów działaniem projektowym są miesięczne staże w firmach z branży, w której kształcą się uczniowie. W obecnym roku szkolnym 27 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych odbędzie płatny staż. Są to uczniowie klas 2TA i 3TA Publicznego Technikum nr 6 kształcący się w zawodzie technika aranżacji wnętrz oraz klasy 2C Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych

.

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén