sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Joanna Horaczuk (Page 1 of 5)

“RAZEM NA ŚWIĘTA”. PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DARÓW DLA SCHRONISKA.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu włączyli się w akcję: “Razem na Święta” zorganizowaną  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja miała na celu przygotowanie  działań związanych z przedświątecznym wolontariatem.

Uczniowie pod opieką nauczycieli, mogli m.in. zorganizować spotkanie przedświąteczne dla osób samotnych lub potrzebujących w szkole, w domu seniora lub w domu dziecka; przygotować drobne upominki świąteczne i obdarować nimi osoby samotne, chore lub potrzebujące; zorganizować zbiórkę darów dla schroniska dla zwierząt; pomóc osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach lub zorganizować imprezę integracyjną dla całej społeczności szkolnej lub lokalnej.

Nasi uczniowie zorganizowali przedświąteczną zbiórkę darów dla zaprzyjaźnionego z naszą szkołą  Schroniska Azyl Nadziei. W dniu 20.12.18 r. Michał Mros – uczeń klasy 3A oraz Szymon Drąg z klasy 2E wraz z Panią  Lucyną Magierowską – Siruk zawieźli dary do schroniska. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 
Lucyna Magierowska – Siruk

Występ dla Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek w Opolu

W dniu 19.12.2018 nasi wspaniali artyści – wolontariusze z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu im. Papieża Jana Pawła II mieli przyjemność wystąpić dla Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek w Opolu. Było to bardzo wzruszające przeżycie. W koncercie wzięli udział :Dominika Nawrat, Julia Szymańska, Patrycja Krysiak oraz Szymon Drąg.Uczniowie udali się na Koncert pod opieką Pań:Katarzyny Litwinowicz oraz Katarzyny Aleksandrowicz. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

Lucyna Magierowska – Siruk

BAZAREK ŚWIĄTECZNY W RAMACH AKCJI #RAZEM NA ŚWIĘTA

W RAMACH AKCJI # RAZEM NA ŚWIĘTA WOLONTARIAT NASZEJ SZKOŁY SERDECZNIE ZAPRASZA
NA BAZAREK ŚWIĄTECZNY KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18.12 WTOREK  ORAZ 20.12- 21.12 CZWARTEK- PIĄTEK. NA BAZARKU BĘDZIE MOŻNA ZAKUPIĆ KSIĄŻKI ,ODZIEŻ, BIŻUTERIĘ. DOCHÓD ZOSTANIE
W CAŁOŚCI PRZEZNACZONY NA DOKOŃCZENIE BUDOWY KOCIARNI DLA KOTKÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W GRACZACH. PROSIMY O WSPARCIE CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ. JEDNOCZEŚNIE ZACHĘCAMY DO PRZYNOSZENIA KSIĄŻEK LUB INNYCH CIEKAWYCH PRZEDMIOTÓW ,KTÓRE MOGLIBYŚCIE PODAROWAĆ W RAMACH NASZEJ AKCJI

ZAPRASZAMY SERDECZNIE.

MIEJSCE:  BIBLIOTEKA SZKOLNA

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA NA RZECZ SCHRONISKA

Z inicjatywy uczniów klasy 3TA z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu im. Papieża Jana Pawła II: Kamili Szymczak, Wiktorii Młyńskiej oraz Marcina Kindera organizujemy zbiórkę dla podopiecznych schroniska w Paryżu pod Opolem. Kamila  wyszła z tą inicjatywą, bo los tych samotnych piesków bardzo ją wzruszył. Poniżej prośbą Kamili do nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu. Każdy z nas potrzebuje miłości. Abyśmy mogli ją zyskać, najpierw musimy ją okazać. Są tacy, co w tym zimnym okresie nie zaznają ciepła domowego, są narażeni na głód, wymarzniecie, osamotnienie. Są mali i bezbronni. Myślę, że każdy z nas nie zazdrości im tego położenia. Okażmy empatie i współczucie, udowodnijmy, że zasługujemy na miano człowieka, a nie bestii. Pomóżmy małym puchatym slodziakom przetrwać te święta. Wystarczy tylko puszka karmy, by je uszczęśliwić. Dla nas tak mało, dla nich tak dużo. Ofiarowane szczęście wraca z dwojona siła. Zbiórka na fundacje ,,Mali Bracia” rozpocznie się od piątku 14.12.2018 roku i potrwa 21.12. W miarę możliwości prosimy o przyniesienie karmy suchej albo  mokrej lub wrzucenie chociaż jednej złotówki. Dla nas tak niewiele dla nich tak dużo.

Kamila Szymczak

  

#RAZEM NA ŚWIĘTA – AKCJA WOLONTARIATU W NASZEJ SZKOLE

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów naszej szkoły do włączenia się   w akcje „ Razem na Święta” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  i podjęcia działań związanych z przedświątecznym wolontariatem.

Uczniowie pod opieka nauczycieli, mogą m.in. zorganizować spotkanie przedświąteczne dla osób samotnych lub potrzebujących w szkole, w domu seniora lub w domu dziecka; przygotować drobne upominki świąteczne i obdarować nimi osoby samotne, chore lub potrzebujące; zorganizować zbiórkę darów dla schroniska dla zwierząt; pomóc osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach lub zorganizować imprezę integracyjną dla całej społeczności szkolnej lub lokalnej.

Wszelkie tego typu działania społeczności naszej szkoły prosimy zgłaszać do Pani Lucyny Magierowskiej- Siruk- koordynatora,

Pani Katarzyny Litwinowicz lub Pani Joanny Horaczuk.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W dniu 5. 12 obchodziliśmy w naszej szkole  Dzień Wolontariusza. Podczas spotkania przybliżyliśmy młodzieży i nauczycielom Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu  nasze działania i opowiedzieliśmy jak wygląda praca wolontariusza. Dziękujemy naszym szkolnym artystom: Arkowi Karczewskiemu, Dominice Nawrat, Julii Szymańskiej, Darkowi Mika za piękną oprawę muzyczną naszego spotkania. Serdecznie dziękuję również Panu Grzegorzowi Krukowskiemu za wygłoszenie prelekcji i podzielenie się z młodzieżą swoją wiedzą w tym temacie.

Lucyna Magierowska- Siruk

Przekazanie karmy dla kotków wolno żyjących w Graczach

W dniu 9 listopada zostały zawiezione do Graczy puszki karmy dla wolno żyjących kotów,  zebrane podczas naszych szkolnych kiermaszy. Warto zaznaczyć, że  wyjazd do Graczy był uwieńczeniem działań podjętych przez nauczycieli i uczniów w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu , których głównymi bohaterami   były: książki i puszki karmy. Poniżej fotorelacja z naszej wyprawy. Zachęcamy do udziału w kolejnych kiermaszach.
Koordynator Lucyna Magierowska – Siruk
Współorganizatorzy: Joanna Horaczuk, Katarzyna Litwinowicz, Joanna Banaszewska

Polskie drogi do Niepodległości  

W dniu 8 listopada 2018r odbył się w naszej szkole konkurs historyczny pt : ,, Polskie drogi do Niepodległości ”.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat walki Polaków o wolną ojczyznę oraz popularyzacja zagadnień związanych z historią ziem polskich w XIX wieku i na początku XX wieku.

W konkursie wzięli udział: Szymon Drąg 2E, Michał Mros 3D, Domimika Nawrat 2TA, Milena Chimiak 2TA, Aleksandra Biżek 4TA, Dawid Gawlik 3AG, Hanna Badora 1TA. Wszyacy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą w tym temacie. Ogólny poziom był bardzo wysoki,  co dobrze świadczy o zaangażowaniu uczniów w zdobywanie wiedzy. Po zakończeniu odpowiedzi jury w składzie: Marek Brożek – przewodniczący, Lucyna Magierowska – Siruk – wiceprzewodnicząca, Marzena Jastrząb – Policzek – członek oceniło odpowiedzi uczestników. Na podium stanęli: 1 miejsce Hanna Badora 1TA, 2 miejsce Milena Chimiak 2TA, 3 miejsce  Domimika Nawrat 2TA.  Gratulujemy osiągniętych sukcesów. 
Lucyna Magierowska – Siruk

KONKURS HISTORYCZNY „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

 

 

DRODZY UCZNIOWIE !

11 listopada mija 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Budowlanych do wzięcia

udziału w konkursie „Polskie drogi do niepodległości” organizowanym

w naszej szkole. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat

walki Polaków o wolną Ojczyznę i popularyzacja zagadnień

związanych z historią ziem polskich w XIX wieku i na początku wieku

XX, poprzez udział w konkursie wiedzy zgodnej z hasłem konkursu „Polskie drogi do Niepodległości”.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 8.11.2018r. o godz. 10.30 w sali numer 4.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO P. LUCYNY MAGIEROWSKIEJ – SIRUK lub P. MARZENY JASTRZĄB – POLOCZEK DO DNIA 7.11.2018r.

Cele konkursu:

– kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej,

motywującej do uczestnictwa w konkursach historycznych,

– motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych,

– kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec

przeszłości i tradycji naszego narodu,

– chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili

się do odzyskania przez Polskę niepodległości,

– zachęcenie młodzieży do rywalizacji i samodzielnego zdobywania

wiedzy,

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie

twórczego myślenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

Lucyna Magierowska – Siruk

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

 

 

dav

Fundacja EX BONO w ramach dotacji przyznanej przez Prezydenta Miasta Opola na realizację
przez organizacje pożytku publicznego zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
zrealizowała w Zespole Szkół Budowlanych w dniach: od 24.10.18r. do 26.10. 18.r projekt pn. „Zajęcia praktyczne z bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
Projekt skierowany był  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i miał na celu podniesienie
świadomości o zagrożeniach wynikających z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu lub
narkotyków. W ramach proponowanych zajęć odbyła się  część teoretyczna obejmującą m.in.
informacje na temat wpływu alkoholu i substancji o podobnym działaniu na organizm kierowcy,
projekcję krótkiego filmu pokazującego zachowanie kierowcy po spożyciu alkoholu oraz część
praktyczną, w ramach której każdy z uczestników zajęć wykonywał ćwiczenia (m.in. ruch po
linii prostej, łamanej, okręgu, omijanie przeszkody) w alkogoglach i narkogoglach.
Zajęcia prowadzone były  przez pana Włodzimierza Twardonia specjalistę z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, wieloletniego egzaminatora WORD w Opolu, członka Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Drogowego.

Lucyna Magierowska- Siruk

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén