sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Joanna Horaczuk (Page 1 of 5)

Przekazanie karmy dla kotków wolno żyjących w Graczach

W dniu 9 listopada zostały zawiezione do Graczy puszki karmy dla wolno żyjących kotów,  zebrane podczas naszych szkolnych kiermaszy. Warto zaznaczyć, że  wyjazd do Graczy był uwieńczeniem działań podjętych przez nauczycieli i uczniów w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu , których głównymi bohaterami   były: książki i puszki karmy. Poniżej fotorelacja z naszej wyprawy. Zachęcamy do udziału w kolejnych kiermaszach.
Koordynator Lucyna Magierowska – Siruk
Współorganizatorzy: Joanna Horaczuk, Katarzyna Litwinowicz, Joanna Banaszewska

Polskie drogi do Niepodległości  

W dniu 8 listopada 2018r odbył się w naszej szkole konkurs historyczny pt : ,, Polskie drogi do Niepodległości ”.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat walki Polaków o wolną ojczyznę oraz popularyzacja zagadnień związanych z historią ziem polskich w XIX wieku i na początku XX wieku.

W konkursie wzięli udział: Szymon Drąg 2E, Michał Mros 3D, Domimika Nawrat 2TA, Milena Chimiak 2TA, Aleksandra Biżek 4TA, Dawid Gawlik 3AG, Hanna Badora 1TA. Wszyacy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą w tym temacie. Ogólny poziom był bardzo wysoki,  co dobrze świadczy o zaangażowaniu uczniów w zdobywanie wiedzy. Po zakończeniu odpowiedzi jury w składzie: Marek Brożek – przewodniczący, Lucyna Magierowska – Siruk – wiceprzewodnicząca, Marzena Jastrząb – Policzek – członek oceniło odpowiedzi uczestników. Na podium stanęli: 1 miejsce Hanna Badora 1TA, 2 miejsce Milena Chimiak 2TA, 3 miejsce  Domimika Nawrat 2TA.  Gratulujemy osiągniętych sukcesów. 
Lucyna Magierowska – Siruk

KONKURS HISTORYCZNY „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

 

 

DRODZY UCZNIOWIE !

11 listopada mija 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Budowlanych do wzięcia

udziału w konkursie „Polskie drogi do niepodległości” organizowanym

w naszej szkole. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat

walki Polaków o wolną Ojczyznę i popularyzacja zagadnień

związanych z historią ziem polskich w XIX wieku i na początku wieku

XX, poprzez udział w konkursie wiedzy zgodnej z hasłem konkursu „Polskie drogi do Niepodległości”.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 8.11.2018r. o godz. 10.30 w sali numer 4.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO P. LUCYNY MAGIEROWSKIEJ – SIRUK lub P. MARZENY JASTRZĄB – POLOCZEK DO DNIA 7.11.2018r.

Cele konkursu:

– kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej,

motywującej do uczestnictwa w konkursach historycznych,

– motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych,

– kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec

przeszłości i tradycji naszego narodu,

– chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili

się do odzyskania przez Polskę niepodległości,

– zachęcenie młodzieży do rywalizacji i samodzielnego zdobywania

wiedzy,

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie

twórczego myślenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

Lucyna Magierowska – Siruk

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

 

 

dav

Fundacja EX BONO w ramach dotacji przyznanej przez Prezydenta Miasta Opola na realizację
przez organizacje pożytku publicznego zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
zrealizowała w Zespole Szkół Budowlanych w dniach: od 24.10.18r. do 26.10. 18.r projekt pn. „Zajęcia praktyczne z bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
Projekt skierowany był  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i miał na celu podniesienie
świadomości o zagrożeniach wynikających z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu lub
narkotyków. W ramach proponowanych zajęć odbyła się  część teoretyczna obejmującą m.in.
informacje na temat wpływu alkoholu i substancji o podobnym działaniu na organizm kierowcy,
projekcję krótkiego filmu pokazującego zachowanie kierowcy po spożyciu alkoholu oraz część
praktyczną, w ramach której każdy z uczestników zajęć wykonywał ćwiczenia (m.in. ruch po
linii prostej, łamanej, okręgu, omijanie przeszkody) w alkogoglach i narkogoglach.
Zajęcia prowadzone były  przez pana Włodzimierza Twardonia specjalistę z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, wieloletniego egzaminatora WORD w Opolu, członka Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Drogowego.

Lucyna Magierowska- Siruk

FINAŁ ZBIÓRKI KSIĄŻKA ZA PUSZKĘ KARMY

Miło jest mi poinformować, że pierwszy etap zbiórki produktów dla bezdomnych kotów w Graczach dobiegł końca. Serdecznie dziękuję tym wszystkim  uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w naszą akcję, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną pomoc i życzliwość. SZCZEGÓLNE WYRAZY UZNANIA kieruję do: Patrycji Krysiak, Natalii Szarejko, Nadiny Russek, Kamili Gilczyńskiej – Mrozek, Michała Mrosa, Kacpra Sobusia, Pauliny Garczyńskiej, Sandy Mierzwinskiej i Dominiki Stachowiak.
,, Warto pomagać nie tylko dla innych, ale także dla siebie”.
Lucyna Magierowska – Siruk 

SPOSÓB NA SPÓR- SEMINARIUM Z OKAZJI DNIA MEDIACJI

Propagowanie idei mediacji – to główny cel imprezy organizowanej corocznie w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu. Zaproszeni goście: przedstawiciele Oświaty -Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Irena Koszyk, mediatorzy Sądu Okręgowego w Opolu Pani Bożena Smyczyńska, Pan Marek Brożek, przedstawiciele Policji Pan Grzegorz Siruk – przekonywali młodzież, że ,, Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. W spotkaniu uczestniczyła również również Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola Pani Małgorzata Wilkos.
Jest nam niezmiernie miło, że w naszym przedsięwzięciu uczestniczyli także nauczyciele i uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 14 z Oddziałami Gimnazjalnymi oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 33 z Oddziałami Gimnazjalnymi. 
Seminaria mediacyjne organizowane są w Zespole Szkół Budowlanych od pięciu lat. A wszystko po to, aby jak najwięcej osób zdało sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie. Działania w tym zakresie mają niewątpliwie bardzo ważny aspekt wychowawczy, który może spowodować pozytywne zmiany w osobowości nieletniego i być czynnikiem resocjalizującym w ramach  tak zwanej sprawiedliwości naprawczej. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom seminarium.

Lucyna Magierowska – Siruk

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie dnia 4.10. a cały miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Zastanówmy się zatem czy nie możemy pomóc jakiemuś biednemu, poszkodowanemu przez los zwierzakowi. Ten miesiąc ma uświadomić nam – ludziom że zwierzęta są istotami żywymi, czującymi, często cierpiącymi przez nasze złe traktowanie oraz to że mają swoje prawa. Obchody celebrują ekolodzy i organizacje działające na rzecz zwierząt. My również, będziemy celebrować to święto. Dziś i jutro ( czwartek , piątek) odbędzie się kolejny kiermasz : ” Książka za puszkę karmy”

Zapraszamy również naszych uczniów do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Mój ukochany zwierzak”

Zdjęcia można wysyłać mailowo na adres biblioteka@zsbopole.pl lub przynosić w wersji papierowej do biblioteki szkolnej.

 

Lucyna Magierowska- Siruk, Katarzyna Litwinowicz, Joanna Horaczuk

Zabawy z językiem, czyli Europejski Dzień Języków Obcych 26.09.2018r

W jaki sposób zachęcać uczniów do nauki języków obcych?

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych nauczyciele naszej szkoły wspięli się na wyżyny kreatywności, by zaprezentować różne sposoby kontaktu z językiem obcym,  promowali różnorodność językową i kulturową oraz dzielili się wiedzą na temat różnych języków używanych w Europie.

Uczniowie klas 1c, 3aG, 3cG i 8c zapoznali się z podstawowymi zwrotami w języku hiszpańskim. Przedstawiali się po hiszpańsku, próbowali swoich sił w konkursie na najlepszą wymowę łamańców językowych. Uczniowie poznali również historię i geografię Hiszpanii poprzez oglądanie filmów w angielskiej wersji językowej.

Uczniowie klasy 1TB  zapoznali się natomiast z różnorakimi dialektami występującymi w Niemczech oraz poszerzyli wiedzę o krajach, w których włada się językiem niemieckim.

W 3TA uczniowie dowiedzieli się na zajęciach o początkach Europejskiego Dnia Języków Obcych oraz jego obchodach w różnych krajach..

Uczniowie klas 1TA, 1TB, 1a i 1b z kolei napisali test z wiedzy o krajach europejskich w j. angielskim.

W klasach 2c, 1a, 1c uczniowie odczytywali pełne humoru zadania językowe, które cieszyły  się dużym zainteresowaniem i wywołały sporo emocji wśród uczniów. Z pewnością były świetną formą relaksu z elementami zabawy i nauki.

W trakcie tego dnia został również rozstrzygnięty konkurs na najlepszy plakat. Jury w składzie pan Rafał Brachmański, pani  Anna Kosińska i pani Małgorzata Wideł wyłoniło zwycięzców konkursu:

I miejsce zajęła: Natalia Skopek z 3TA

II miejsce zajęli : Hanna Badora, Dawid Bednarski oraz Ewa Cioch z klasy 1TA.

III miejsce zajęły : Julia Janik oraz Wanessa Dudek z klasy 1TA.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do dalszej nauki języków obcych.

WSPOMÓŻ BEZDOMNE KOCIAKI. JEST OKAZJA – CZWARTEK I PIĄTEK KOLEJNE DNI KIERMASZU !

Pierwszy Dzień Kiermaszu za nami. Następny kiermasz odbędzie się w czwartek i w piątek. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu do udziału w naszym przedsięwzięciu. Przynieś puszkę kociej karmy a w zamian otrzymasz wybraną przez siebie książkę. Przypominam, że zbieramy karmę dla bezdomnych kotków w Graczach.

KIERMASZ KSIĄŻKA ZA PUSZKĘ KARMY W NASZEJ SZKOLE !

Książka za puszkę karmy                                    

Informujemy, że od wtorku 25.09.18 r odbędzie się w Zespole Szkół Budowlanych kolejny kiermasz książki używanej i nieprzeczytanej. Przynieś puszkę kociej karmy a w zamian weź wybrana książkę. Zebrana karma wspomoże bezdomne kotki w Graczach. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Lucyna Magierowska i Joanna Horaczuk.

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén