sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Joanna Banaszewska (Page 1 of 5)

Erasmus+ ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces – edycja II

UWAGA!!!   REKRUTACJA!!!

            Zgodnie z ustaleniami spotkania organizacyjnego 5.11.2019 r. przypominam o składaniu formularzy zgłoszeniowych do projektu Erasmus+ VET ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces – edycja II do dnia 11.11.2019 r. w sekretariacie ZSB.

 

Wyniki rekrutacji – POWER PMU – kin-ball

WYNIKI  REKRUTACJI
do projektu W zdrowym ciele, zdrowy duch o numerze POWER-2019-1-PMU-1184

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listę główną i rezerwową zadania.

  Nazwiska  osób Liczba punktów – max 33 pkt.
1. Kopiec Sandra 4ta 30
2. Szymczak Kamila 4ta 29
3. Miś Natalia 3ta 28
4. Załoga Justyna 4ta 28
5. Młyńska Wiktoria 4ta 27
6. Rudenko Anastasia 3ta 27
7. Wistuba Julia 4ta 27
8. Kinder Marcin 4ta 26
9. Dryjska Justyna 3ta 25
10. Kyrychuk Artem 3ta 25
11. Karkos Karolina 2ta 24
12. Paperniuk Natalia 3ta 23
13. Skwara Julia 3ta 23
14. Dudek Wanessa 2ta 21
15. Łukieńczyk Maciej 2tb 20

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych, w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 12 uczniów wyjeżdżających do Słowacji.

Lista rezerwowa

  Nazwiska  osób Liczba punktów – max 33 pkt.
      1 Polak Małgorzata 3ta 19
2 Nowak Aleksandra 2tb 17
3 Różycki Adrian 2b 8

 Harmonogram zajęć przygotowawczych ukaże się na tablicy projektu.

 

Nauczyciel też uczeń, czyli kadra z POWER-em!

Nauczyciel  też  uczeń!!!

W Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II zakończył się projekt POWER kształcący nauczycieli – „ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces!” W ramach tego projektu 15 nauczycieli pojechało do Walencji (Hiszpania) na kursy doskonalące umiejętności zawodowe.

Wcześniej, przez kilka miesięcy doskonaliło się w języku angielskim, poznało też podstawy języka hiszpańskiego. Zajęcia przygotowawcze podsumowała uczestniczka, Regina Wasilewska: „Kurs języka hiszpańskiego ukierunkowany był na poszerzenie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach typowych życia codziennego, co w dużym stopniu ułatwiło mi w czasie pobytu w Hiszpanii zrozumienie takich sytuacji. Kurs języka angielskiego w zdecydowany sposób podniósł moje umiejętności językowe”.

Grupa pierwsza uczestniczyła w kursie zatytułowanym „Zwalczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki”. Celem kursu było rozwijanie wiedzy z zakresu:

 • rozpoznawania i rozumienia głównych czynników prowadzących do porzucenia szkoły,
 • skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i nowych technologii w celu angażowania uczniów i zapobiegania porzucaniu szkoły,
 • uczenia się opartego na projektach problemowych,
 • zaangażowania rodziców: wdrażanie holistycznego i systemowego dialogu z rodzicami w celu zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki,
 • podejścia do zarządzania szkołą: wyjścia poza tymczasowe i izolowane środki do strategicznego i całościowego „podejścia szkolnego”.

Uczestnik kursu, Wojciech Piernikarski, podsumował: „Podczas projektu poznałem funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii oraz działania, które można wykorzystać w mojej szkole”. Violetta Szczepkowska, dyrektor ZSB, dodała też, że jest zadowolona z tego, że pewne działania, dobre praktyki, rozwiązania stosowane w Hiszpanii możliwe są do przeniesienia na grunt naszego szkolnictwa zawodowego.

Grupa druga poszerzała swe umiejętności w kursie „Nauczyciel – mentor i coach”. Uczestnicy kursu skupiali się na:

 • poznaniu tendencji rozwojowych „coachingu”, mentoringu,
 • umiejętności rozwijania własnej/uczniowskiej inteligencji emocjonalnej,
 • narzędziach i strategiach „coachingowych” w celu wspierania i intensyfikacji pracy nad nastawieniem do nauki,
 • metodzie projektu jako skutecznym środku wspomagania i aktywizacji nauki uczniów.

 

Magdalena Kuniec wskazuje mocne strony swojego kursu: „Poznanie zasad skutecznej komunikacji, umiejętne zadawanie pytań, świadomość jak ważne jest słuchanie tego co mówi uczeń, czego potrzebuje, by być  nauczycielem, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale towarzyszy uczniom w samodzielnym jej zdobywaniu”.

Grupa trzecia z kolei opanowywała technologie komunikacyjne w szkoleniu „Integrowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i edukacji”. Dzięki kursowi nauczyciele przejrzeli najważniejsze technologie informacyjne mogące służyć jako wsparcie w dydaktyce oraz podwyższyli umiejętności z zakresu:

 • aplikacji służących unowocześnianiu i uatrakcyjnianiu zajęć dydaktycznych,
 • projektowania stron internetowych, bloga,
 • poznania możliwości dysku Google, platform e-learningowych, blended learning, mediów społecznościowych, komunikatorów,
 • tworzenia materiałów edukacyjnych w różnych aplikacjach informacyjnych.

Dla uczestniczki kursu, Sylwii Hucaluk-Lasoty, kurs był nie tylko pogłębieniem umiejętności zawodowych, ale i swoich pasji: „Moją pasją jest fotografia, zatem szczególnie bliskie mi były zajęcia dotyczące aplikacji i programów, które mogłabym wykorzystać przy obróbce zdjęć i połączyć to z wiedzą, którą zdobywam na kursach organizowanych przez firmę Nikon. Dzięki temu, mogę uczynić swoje zajęcia z uczniami ciekawszymi”.

Szkolenia rozpoczynały się rano, trwały do obiadu a popołudniu nauczyciele mieli jeszcze czas, by pozwiedzać piękne zakątki Walencji, odpocząć w cieniu palmy i pozachwycać się kulturą Hiszpanii. Tak więc udało się zobaczyć Albuferę – rezerwat przyrody, Cuencę – miasto z domami wiszącymi na skałach, La Ciudad Encantada – skalne miasto oraz wziąć udział w pokazie flamenco. Ponadto spróbowano chyba wszystkich specjałów hiszpańskiej kuchni – trzech rodzajów paelli, owoców morza, patatas bravas, bakłażana na różne sposoby i deserów. Cud, że nie płacono za nadbagaż w drodze powrotnej!

Wyjazd do Hiszpanii nie był więc tylko poszerzaniem kompetencji zawodowych – był otwarciem się na inny świat i inną kulturę, był egzaminem językowym, był sprawdzianem umiejętności współpracy w grupie.

Po powrocie do Polski praca nauczycieli się nie skończyła – wręcz przeciwnie: należało wykonać szereg czynności potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Każdy nauczyciel musiał napisać sprawozdanie ze szkolenia, wypełnić ankietę ewaluacyjną oraz dzienniczek szkolenia, napisać plan wdrażania zdobytych umiejętności. Każda grupa również musiała przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniesioną z kursów wiedzę. Ponadto grupa pierwsza przygotowała plan pracy z rodzicami w celu zapobiegania przedwczesnemu kończeniu szkoły. Grupa druga opracowała projekty – zawodowe, humanistyczne i sportowe, wykorzystujące metody coachingu i mentoringu. Grupa trzecia z kolei skupiła się na opracowaniu materiałów dydaktycznych wykorzystujących technologie ICT w celu uatrakcyjnienia lekcji.

24 września 2019 r. miała miejsce konferencja przedstawiająca projekt POWER i jego efekty wszystkim nauczycielom ZSB. Zainteresowanie treściami poznanymi podczas konferencji było tak duże, że już wstępnie ustalono listopadowy termin na przekazanie umiejętności tworzenia materiałów dydaktycznych w różnorodnych aplikacjach i programach. Podczas konferencji Dyrektor ZSB, Violetta Szczepkowska, wręczyła uczestnikom certyfikaty udziału w projekcie POWER.

Agata Król, uczestniczka projektu za największą jego wartość uznała m.in. podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które muszą ulec wzmocnieniu w perspektywie jej rozwoju oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły. Barbara Radwańska oprócz umiejętności zawodowych wskazała wartości językowe: wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego, poznanie podstaw  j. hiszpańskiego, przełamanie bariery językowej, nabywanie swobody komunikacyjnej. Joanna Wnuk natomiast dodała, że projekt „również przyczynił się do podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz do nadanie jej europejskiego wymiaru”.

Prócz wyżej wymienionych wartości kolejną wskazał Wojciech Karoński, nauczyciel przedmiotów zawodowych: „projekt stanowił nieocenioną wartość poznawczą w kwestii kulturalnej, znacznie poszerzył horyzonty, pozwolił poznać mentalność, kulturę i architekturę Hiszpanii”. Na ten sam aspekt zwróciła uwagę Katarzyna Aleksandrowicz: „pod względem kulturowym wyjazd był ogromnie cennym przeżyciem. Mogłam poznać hiszpańską mentalność, język, kulturę, a także kuchnię”.

Wielu uczestników projektu wskazywało też inny aspekt wyjazdu na szkolenie: integrację grupy. Rafał Kawałko stwierdził: „pomimo, że każdy uczestnik projektu znał  się, była to jednak znajomość wymiaru  zawodowego. Wspólny wyjazd integruje grupę na wielu płaszczyznach a każdy  z uczestników oferuje umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie czyniąc z grupy drugą rodzinę”. Krystyna Dworecka wskazuje też cechy integracji: „życzliwe podejście osób do siebie nawzajem, skuteczna praca podczas zajęć, wspieranie się i pomaganie nawzajem”.

Jakie słowa nauczyciele kierują do grona pedagogicznego, które może wziąć udział w kolejnych projektach kadry?

Violetta Szczepkowska krótko i treściwie podsumowuje projekt: „Przewspaniała przygoda, która wpływa na jakość naszej dalszej pracy”. Magdalena Kuniec twierdzi: „Jest to niesamowite doświadczenie zarówno w sferze zdobywania wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w pracy z uczniami, ale przede wszystkim można sprawdzić siebie, swoją umiejętność komunikacji – w tym w obcym języku, radzenia sobie w różnych sytuacjach, otworzyć się na innych”. Joanna Sowa dodaje: „czuję się wyróżniona mogąc brać udział w takim projekcie, który dostarczył mi wiele pozytywnych emocji, wrażeń, doznań kulinarno-smakowych, doznań estetycznych i krajobrazowych. Wielkim moim błędem  byłoby zrezygnowanie z takiego wyjazdu, który pod każdym względem doświadczenia zawodowego i życiowego był bardzo wartościowy, dlatego z całego serca  polecam i namawiam innych nauczycieli do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach”. W podobnych superlatywach o projekcie wypowiada się Sylwia Hucaluk-Lasota: „Pobyt w Walencji był niezwykle budujący i rozwijający. Chciałabym podkreślić ogromną wartość edukacyjną projektu, który wychodził również naprzeciw pasji poszczególnych uczestników Doznania kulinarne, były niezwykłe. Obserwowanie i doświadczanie nowej rzeczywistości było ogromnym przeżyciem”.

Podsumowując – po co są takie projekty? Czy naprawdę są one potrzebne? Joanna Banaszewska, uczestniczka i koordynatorka projektu, mówi krótko: „są niezmiernie potrzebne. Zapobiegają nudzie, rutynie, przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu, są dodatkową motywacją do zdobywania kolejnych umiejętności przydatnych w życiu”.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej z realizacji projektu.

Prezentacja całość

 

Regulamin rekrutacji projektu POWER

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

do projektu W zdrowym ciele, zdrowy duch o numerze POWER-2019-1-PMU-1184

 

Nabór do projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I to wybór 15 uczestników przygotowań (wrzesień 2019 r.). Etap II odbędzie się na przełomie listopada/grudnia 2019r. Wówczas, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, spośród 15 uczestników przygotowań wyłoni się grupę 12 uczestników stażu. Podział taki podyktowany jest zabezpieczeniem równych umiejętności uczestników, spośród których każdy ukończy zajęcia przygotowawcze, w razie gdyby któryś z nich z różnych przyczyn zrezygnował. Osoby uczestniczące w przygotowaniach (3 osoby), które po podliczeniu otrzymanych punktów nie zakwalifikują się do mobilności, stworzą więc listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik stażu będzie mógł otrzymać maksymalnie 140 punktów. Punkty przyznawane będą przez prowadzących zajęcia przygotowawcze, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, pedagoga.

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Etap I – max. 33 pkt.:
 2. ocena końcoworoczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel. – 6p., bdb – p.5, db – 4p., dost – 3p., dop – 1p.),
 3. ocena z wychowania fizycznego (powyżej 5,0 – 6p., 4,5-5,0 – 5p., 4,0-4,4 – 4p., 3,5-3,9 – 3p., 3,0-3,4 – 2p, 2,5-3,0 – 1p.),
 4. ocena z zachowania (wzorowa – 5p., bardzo dobra – 4p., dobra – 3p.),
 5. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5p.),
 6. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 7. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-5p.),
 8. aktywny udział w życiu szkoły, również sportowym (0-3p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

– ocena z zachowania,

– deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,

– ocena końcoworoczna z języka angielskiego,

– sytuacja rodzinno-finansowa,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

– aktywny udział w życiu szkoły,

– predyspozycja do wyjazdu.

 1. Etap II – max 70p.
 2. aktywny udział w zajęciach języka angielskiego, ocena zadania  (max.20p.),
 3. aktywny udział w zajęciach sportowych, ocena testu  (max.20p.),
 4. aktywny udział w kursie kulturowym, ocena zadania (max.20p.),
 5. aktywny udział uczestników w zajęciach pedagogicznych (max.10p.),

* W przypadku równej liczby punktów po II etapie rekrutacji z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

UWAGA!!! 

Rekrutacja do projektu!!!

Zgodnie z ogłoszeniem naboru do udziału w projekcie W zdrowym ciele, zdrowy duch w dn. 2.09.2019 przypominamy o zgłoszeniach do językowo-sportowego projektu. Karty zgłoszenia są do pobrania u nauczycieli wychowania fizycznego. Po wypełnieniu kart przez uczestników, karty oddajemy nauczycielom wf, wychowawcom lub koordynatorowi projektu – Joannie Banaszewskiej. Wyniki naboru opublikujemy na stronie internetowej oraz tablicy POWER Kin-ball na przełomie września i października. Termin oddania kart zgłoszeniowych – wtorek 24.09.2019 r.!!!

Przypominamy: projekt trwa od września 2019 do lutego 2020 roku. Obejmuje poszerzenie umiejętności językowych, pogłębianie wiedzy z zakresu gry zespołowej kin-ball i przeniesieniu tej gry na grunt polski. Głównym punktem projektu jest tygodniowy wyjazd na Słowację (Żylina), podczas którego będziemy ćwiczyć język angielski ze słowackimi uczniami oraz poznawać zasady gry w kin-ball. Po powrocie z mobilności zapoznamy z grą pozostałych uczniów ZSB oraz uczniów zaproszonych szkół.

Zapraszamy – czeka nas dobra zabawa!!!

“NIE TYLKO PRACĄ UCZEŃ ŻYJE”, czyli ukraiński projekt w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

PODSUMOWANIE –

NIE TYLKO PRACĄ UCZEŃ ŻYJE, czyli ukraiński projekt w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

 

Myśl o projekcie zaświtała  uczestnikom zajęć języka polskiego jako obcego, które rozpoczęły się na początku roku szkolnego 2018. W zajęciach, oprócz trojga uczniów technikum z klasy 2TA (aranżacji wnętrz), brało udział pięcioro uczniów Szkoły Branżowej I stopnia ZSB, uczących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie pochodzą z Ukrainy a języka polskiego uczy ich Joanna Banaszewska, polonistka, glottodydaktyk, szkolna specjalistka od projektów.

Podczas zajęć nauczycielka zapytała uczniów o ich wrażenia z przyjazdu do Opola, o problemy, z jakimi ci młodzi ludzie muszą się zmagać w obcym sobie środowisku. W odpowiedzi na te pytania zrodził się pomysł projektu. Grupa wzięła udział więc udział w IX edycji ogólnopolskiego „Projektu z klasą” wydawnictwa Nowa Era. Projekt miał nosić tytuł „Opole dla młodych obcokrajowców – w praktyce”. Celem projektu było stworzenie przewodnika po Opolu dla młodych ludzi, w którym znalazłyby się ważne informacje dla uczniów przyjeżdżających z Ukrainy do Opola, by tu właśnie kontynuować naukę w naszych szkołach. Przewodnik miał też spełniać dwa główne założenia:

– powinien był uwzględniać miejsca, zainteresowania charakterystyczne dla młodych ludzi,

– musiał pamiętać o barierze finansowej młodych ludzi.

Uczestniczka projektu Natalia Paperniuk podkreśla korzyści przewodnika: „ten projekt może ułatwić życie przybywającej z Ukrainy młodzieży, pomóc im poznać różne miejsca i zdobyć informacje, których potrzebują. Ponieważ w tym przewodniku wszystko będzie w jednym miejscu, łatwo będzie można je odszukać”.

Wielka radość zapanowała na wieść, że projekt znalazł się w gronie zwycięzców i otrzymał grant na realizację. Zadowolenie było tym większe, że projekt znalazł się w gronie ok 50 laureatów, podczas gdy w konkursie wzięło udział ponad 600 pomysłów.

W odpowiedzi na pytanie dlaczego uczniowie chcieli się zająć stworzeniem przewodnika, odpowiadają: „chcemy zachęcić naszych kolegów i koleżanki z Ukrainy, by przyjechali do Opola, które tak polubiliśmy”, „chcemy pokazać im Opole młodych, aktywnych ludzi, którzy chcą tu mieszkać, uczyć się i żyć”. Na szczególną uwagę zasługuje motywacja tego pomysłu – projekt ukraiński jest działaniem, który uczniowie wymyślili od początku do końca – nie dla własnych korzyści, lecz po to, by ułatwić adaptację innym obcokrajowcom. Uczeń Artem Kyrychuk, odwołując się do własnych doświadczeń, mówi: „Gdyby taki przewodnik byłby dostępny, kiedy my przyjechaliśmy po raz pierwszy do Opola, to bardzo by nam to pomogło”.

Przewodnik stworzony został, zgodnie z założeniami, w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej (strona internetowa www.projekt.zsbopole.pl) i składa się z kilku działów. Na stronie głównej zamieszczony jest wstęp, wprowadzający do projektu. Część pierwsza pt. ”Jak żyje Opole” zamieszcza podstawowe informacje na temat miasta. Część druga – najbardziej obszerna: „Opole dla młodych” – składa się z 10 działów (finanse, hobby, jedzenie, mieszkanie, nauka, poczta, praca dla młodych, transport, zakupy, zdrowie), w których zaprezentowane zostały praktyczne informacje dla młodych ludzi. Trzecia część natomiast – „Opole ‘na bogato’” ukazuje Opole miłośnikom kultury wysokiej. Wszystkie części wzbogacone są zdjęciami autorstwa uczniów i opiekuna. Anastazja Rudenko, uczestniczka projektu o wyborze treści mówi: „Działy, które wzięliśmy pod uwagę są bardzo ważne dla młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do Opola. Są to podstawowe informacje na temat mieszkania i uczenia się tutaj. Stworzyliśmy też działy, które organizują życie młodych ludzi: ich hobby, rozrywkę, czas wolny. Wszystkie informacje, które są w przewodniku zamieściliśmy na podstawie własnej wiedzy i naszych doświadczeń. My już wiemy co jest ważne i potrzebne, żeby życie w nowym kraju było łatwiejsze”.

Maj był miesiącem, który złożył nasz projekt w całość. 17 czerwca zorganizowaliśmy podsumowanie projektu. Na uroczystą prezentację przewodnika i wręczenie dyplomów uczestnikom projektu  zostali zaproszeni goście z organu prowadzącego, kuratorium oświaty, urzędu marszałkowskiego (wydział wielokulturowości), Uniwersytetu Opolskiego (Partnerstwo Wschodnie).

Wielkim walorem projektu jest to, że jest on punktem wyjścia do kolejnych kroków ułatwiających życie cudzoziemcom w Opolu. W planach jest przetłumaczenie przewodnika na język ukraiński, docelowo też angielski oraz stworzenie aplikacji mobilnej.

Sukces na skalę ogólnopolską!!!

Sukces  na  skalę  ogólnopolską!!!  Nominacja  do  nagrody  EduInspiracje 2019  dla  naszego  projektu!!!

Z prawdziwą radością informujemy, że nasz projekt “Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki” otrzymał nominację do tegorocznej nagrody EduInspiracje 2019 w kategorii Edukacja zawodowa. Jak wielki to zaszczyt, niech świadczy fakt, że znaleźliśmy się w gronie pięciu najlepszych projektów zawodowych w Polsce!!! A fakt, że nominację tę otrzymujemy do raz drugi (!) utwierdza nas tylko w przekonaniu, że to, co robimy ma sens i że warto kontynuować tę trudną, ale jakże satysfakcjonującą ścieżkę.

Nominacja ta jest kolejnym dowodem tego, że w ZSB projekty Erasmus+ i POWER realizowane są na najwyższym poziomie. Przypomnijmy, że na naszym koncie w tej dziedzinie są już takie sukcesy jak:

– wyróżnienie dla projektu “Wspólne korzenie Europy- drogi w historycznej i
nowoczesnej architekturze krajobrazu “,

– umieszczenie projektu “Europejska architektura krajobrazu wczoraj i dziś –
projektowanie i wykonywanie ogrodów historycznych i współczesnych” w gronie Dobrych Praktyk,

– nominacja do nagrody EduInspiracje 2015 za projekt “Europejska architektura krajobrazu – utylitaryzm i estetyka”,

– III miejsce w Polsce w konkursie Nauczyciel z POWER-em 2018 w kategorii Edukacja zawodowa dla naszej koordynatorki projektów, Joanny Banaszewskiej.

Możemy więc z czystym sumieniem pochwalić się, że jesteśmy jedyną szkołą na terenie Opola, a nawet województwa opolskiego mogącą Wam zaproponować projekty europejskie z najwyższej półki.

Gratulujemy wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili i życzymy dalszych w realizacji kolejnych projektów.

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II

Kolejny  projekt  nasz!!!  Zagraj  z  nami  w  Kin-ball!!!

Z radością informujemy, że udało nam się wygrać kolejny projekt dla uczniów! Tym razem nie zawodowy! Projekt dla wszystkich, którzy chcą poduczyć się angielskiego, ale przede wszystkim chcą realizować się sportowo.

Z czym związany jest projekt?

Na świecie coraz większą popularność zdobywa gra zespołowa nazywająca się Kin-ball. W Polsce nie jest w ogóle znana i naszym celem jest nauczenie się jej zasad i przeniesienie jej na nasz grunt. Nasi uczniowie z projektów Erasmus+ i POWER mieli już okazję przekonać się jak bardzo emocjonująca to gra…

W jaki sposób to osiągniemy?

Pojedziemy do naszych przyjaciół do Żyliny – Słowacja jest jednym z krajów, który przoduje w rozwoju Kin-balla. Tam właśnie będziemy uczyć się zasad gry i stamtąd przywieziemy ją do Polski. Tygodniowy wyjazd już w grudniu. Wszystkich chętnych zapraszamy po więcej informacji na początku września, zachęcamy też do śledzenia strony internetowej. Projekt kierowany jest do wszystkich uczniów klas II i III Publicznego Technikum i Szkoły Branżowej.

Prezentacja sportu na stronie naszego partnera – Strednej Odbornej Skoly Stavebnej (Żylina, Słowacja): https://www.sosstavebna.sk/prezentacia-sportu-kin-ball-na-nasej-skole/

 

Nowy Erasmus+ jest nasz!!!

Jedziemy do Portugalii i Hiszpanii!!!

Z prawdziwą radością informujemy, że kolejny raz udało nam się wygrać projekt Erasmus+. Sukces to tym większy, że jesteśmy jedyną szkołą w Opolu, której udało się zwyciężyć!!! Ocena naszego projektu jest niesamowita – otrzymaliśmy 97 punktów na 100 możliwych, tym samym znaleźliśmy się w czołówce zwycięskich projektów. A o tym, że nie jest to łatwe, niech zaświadczy liczba tegorocznych kandydatów projektowych – 1035!

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy klasy aranżacji wnętrz i budownictwa. Nabór rozpocznie się we wrześniu, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
 • ocena z zachowania,
 • ocena z języka angielskiego,
 • aktywny udział w życiu szkoły,
 • deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie,
 • własne sposoby upowszechniania i reklamy projektu.

Ponadto przeprowadzona zostanie analiza sytuacji rodzinnej i predyspozycji do wyjazdu.

Nasze projekty są ważne i potrzebne. Przekonacie się o tym 17 i 18.06. Kto myśli o udziale w kolejnych przedsięwzięciach, tego zapraszam serdecznie w poniedziałek 17.06 o g.9.00 do sali nr 4 na podsumowanie fantastycznego projektu “Opole dla młodych obcokrajowców – w praktyce” oraz we wtorek 18.06 o g.9.00 również do sali nr 4 na uroczyste podsumowanie tegorocznego Erasmusa, które udowodni Wam, że warto brać udział w tym projekcie.

Oko w oko z pracą za granicą, czyli wspomnienia z Erasmusa+

Oko w oko z pracą za granicą, czyli wspomnienia z Erasmusa+

W ramach projektu Erasmus+ ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces uczniowie budowlanki zakończyli swoje staże zawodowe. W projekcie wzięło udział 30 uczniów z technikum aranżacji wnętrz, budownictwa i architektury krajobrazu. Miejscem docelowym stażu zawodowego były Słowacja (Żylina) i Hiszpania (Grenada).

Głównymi celami projektu były: doskonalenie umiejętności zawodowych, pogłębienie kompetencji językowych, poznanie innych kultur, poszerzenie własnych możliwości interpersonalnych i socjalnych. Realizację tych celów doskonale scharakteryzowała uczennica Oliwia Owczarek: „Myślę, że staż to świetna okazja, aby poznać kulturę danego narodu, nie tylko poprzez zwiedzanie samego miejsca, w którym się znajdujemy, ale również spędzając dużo czasu z jego obywatelami. Rozmawiamy i wykonujemy czynności zawodowe w przyjemnej atmosferze oraz obserwujemy ich sposób pracy. Jest to zatem idealny moment na podszkolenie swoich umiejętności interpersonalnych oraz językowych. Jeżeli mamy możliwość wzięcia udziału w takim stażu, to nie ma nic do stracenia i warto z tej propozycji skorzystać. Okres stażu zagranicznego pozostanie w naszej pamięci na długie lata.” Swoje wrażenia ze stażu hiszpańskiego przekazała też Sandra Kopiec: „Tego co doświadczyliśmy w Hiszpanii nie da się opisać słowami, każdy to musi przeżyć sam. Piękne budowle i krajobrazy, które mogliśmy codziennie podziwiać to tylko część wyjazdu. Poznanie nowych ludzi, kultury i hiszpańskiej kuchni to kolejne z wielu rzeczy, których mieliśmy możliwość spróbować. A najważniejsza część naszego wyjazdu, czyli staż umożliwił nam pogłębienie wiedzy z zakresu aranżacji wnętrz oraz współpracy z klientem. Pokazał nam również inne spojrzenie na nasz zawód jak i na zwykłe, codzienne życie.” Dominika Mielniczuk wskazała też najważniejszą, jej zdaniem, zaletę hiszpańskiego stażu: „Śmiało mogę powiedzieć, że wykonywana praca dała mi możliwość wykorzystania zdobytych już umiejętności jak również zdobycia nowej wiedzy. W tym czasie mogłam także podszkolić język angielski. Osobiście jednak najcenniejszym dla mnie doświadczeniem była praca z klientem (konsultacja, przedstawienie koncepcji i ewentualne negocjacje) oraz praca w zespole.”

W Słowacji uczennice z aranżacji wnętrz uczyły się wykonywania prac wykończeniowych: kafelkowania, malowania, suchej zabudowy. W Hiszpanii natomiast grupa z aranżacji wnętrz szkoliła swoje umiejętności w wykonywaniu projektów wnętrz dla określonego klienta, architektura krajobrazu w niezwykłych ogrodach Alhambry doskonaliła kompetencje z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu, uczniowie z budownictwa z kolei nabywali samodzielności w wykonywaniu zadań  praktycznych,  poznali też nowe technik nakładania tynków dekoracyjnych oraz dekoracji ściennych.

Słowacka grupa pracowała pod kierunkiem instruktorów zawodu Średniej Szkoły Budowlanej, wykonywała praktyczne prace w warsztatach i szkole, natomiast grupy hiszpańskie zetknęły się z pracodawcami, dla których wykonać musieli określone prace praktyczne. Korzyści stażu zawodowego u pracodawców wyliczyła Dominika Nawrat: „Plusem stażu u pracodawcy jest zdobywanie doświadczenia zawodowego, dzięki czemu inwestujemy w swoją przyszłość, kolejnym plusem jest przygotowywanie się, dzięki stażom, do życia dorosłej osoby, bo to właśnie dzięki nim można zobaczyć jak wygląda praca i z czym można się spotkać w przyszłości. Dzięki stażowi mamy także większe szanse na przyjęcie do pracy, ponieważ pracodawca chętniej przyjmie osobę z doświadczeniem po stażu niż osobę która tego doświadczenia nie posiada.” Marta Guszpit z kolei oceniła słowacki staż: „Projekt Erasmus+ w mojej ocenie wypadł bardzo pozytywnie. Podczas stażu nauczyliśmy się wielu przydatnych rzeczy w naszym zawodzie tj. kafelkowania czy montowania podwieszanych sufitów. Wszyscy przyjęli nas bardzo miło, dzięki czemu atmosfera podczas pracy była przyjemna, a zajęcia mijały nam bardzo szybko. Wyjazd ten pozwolił nam na poznanie kultury słowackiej oraz zobaczenie jak wyglądają ich sposoby nauczania.”

Oprócz zdobywania umiejętności zawodowych, sporo czasu uczniowie spędzili na poznawaniu miejsc, w których przebywali. Stażystki ze Słowacji miały możliwość zwiedzenia zamków w Budatinie, Orawskiego Podzamcza, relaksowały się w termach Rajeckich Teplic. Grupy hiszpańskie z kolei zwiedziły Malagę oraz najciekawsze dzielnice Grenady: arabską Albaicín, żydowską Realejo, najbardziej barwną dzięki niesamowitym muralom, cygańską Sacromonte, słynącą z jaskiń zamieszkanych przez wolnych duchem ludzi z całego świata.

Ze stażu uczniowie wrócili więc nie tylko z pełnymi pamiątek walizkami, certyfikatami partnerów, ale też z poczuciem, że czują się pewniej pod każdym względem: zawodowym, językowym, osobistym. Korzyści odniesione ze stażu podsumował Maciej Gaweł, zachęcając przyszłych stażystów do walki o miejsce w kolejnych projektach:

„Kilka powodów, dlaczego opłaca się odbyć staż zagraniczny:

 • Wyróżniające się CV:

Dzięki temu twoje CV od razu będzie inne, lepsze. To bardzo ważne, zwłaszcza, że zwykle do każdej pracy CV wysyłają setki kandydatów.

 • Poznanie kultury pracy w innym kraju:

Pracując w innym kraju w innym języku, uczysz się jednocześnie kultury i metod pracy, jakie tam obowiązują.

 • Nowe znajomości:

Dzięki odbyciu stażu za granicą, możesz pochwalić się kontaktami zagranicznymi z ludźmi z branży. Możesz stać się cennym pracownikiem, jeśli polska firma, która cię później zatrudni, będzie chciała rozwijać się na arenie międzynarodowej.

 • Nabycie umiejętności swobodnego porozumiewania się w obcym języku:

Nauka języka w szkole czy nawet na kursach językowych to zupełnie coś innego niż nauka w praktyce. Będąc na stażu za granicą nie masz wyjścia i musisz porozumiewać się w obcym języku.

 • Głębsze poznanie siebie, swoich zalet i wad:

Nie wiemy, jak byśmy zareagowali w różnych ekstremalnych sytuacjach, bo takich po prostu nie doświadczamy. Wybierając się na staż zagraniczny od razu rzucamy się na głęboką wodę. Tam poznajemy swoje słabości, niedociągnięcia, ale też mocne strony.

 • Poszerzenie horyzontów

Kto dużo podróżuje, nabywa wiedzy, doświadczenia. A taka osoba z pewnością będzie miała otwartą głowę i nowe pomysły.”

 

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén