sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Wycieczka na budowę oczyszczalni ścieków w Opolu

W naszym mieście przebudowywana jest oczyszczalnia ścieków należąca do spółki miejskiej Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. O wyjątkowości tej inwestycji nie świadczą wydatkowane kwoty nakładów pieniężnych, zaangażowanie środków unijnych, czy sam zakres przedsięwzięcia, w którym pojawią się wielkie budowle zmieniające krajobraz miasta. Wiemy, że powstanie tu najnowocześniejszy system oczyszczania wody, bardziej skuteczny i znacznie wydajniejszy od przestarzałej poprzedniczki. Wyjątkowość modernizacji wynika głównie z nieprzeciętnego zaangażowania realizatorów modernizacji oczyszczalni, pracujących przy niej inżynierów, prawdziwych pasjonatów tego zawodu. Widoczne to było na każdym kroku wycieczki uczniów klasy 3TB z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu, która odbyła się 29 września 2020 przy wspólnej organizacji inwestora WiK Opole i generalnego wykonawcy firmy Budmar. Już od  przekroczenia bramy zakładu uczniowie poczuli ogromną rangę panującej tu wzorowej organizacji budowy. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali sprawnie przeszkoleni z zakresu zasad bezpieczeństwa przy poruszaniu się po terenie budowy i wyposażeni dodatkową w odzież ochronną. Podczas krótkiego spotkania z koordynatorem inwestycji w biurze kierownictwa budowy uczestnicy wycieczki mieli okazję zapoznać się z zakresem całego przedsięwzięcia modernizacyjnego i występującymi problemami technicznymi. Rozwieszona na ścianach skomplikowana dokumentacja, pulpity komputerów i monitorów, liczne zespoły inżynierów, technologów i kontrolerów robót sprawiły, że natychmiast zobaczyli złożoność organizacji tej budowy. Panująca tu atmosfera szybko udzieliła się wszystkim uczestnikom. Stała się też doskonałą okazją do poruszenia dyskusji o możliwości wyboru przyszłego rozwoju zawodowego. W drodze na budowę nasi uczniowie poznali proces oczyszczania ścieków i obiekty zakładu. Wykonywane roboty przy wznoszonych obiektach pozwoliły na obserwację wielu stanowisk różnych prac budowlanych i stosowanego sprzętu budowlanego. Uczniowie mogli pooglądać wykonywane konstrukcje budowlane. Jedną z nich był żelbetowy zbiornik komory fermentacyjnej wykonywany w tzw. „deskowaniu ślizgowym”, rzadko występującym w budownictwie betonowym. Nie brakowało elementów praktycznej nauki zawodu, w tym przeprowadzanie badań kontrolnych dostarczanej mieszanki betonowej. Wszystkie elementy zwiedzania sprawiły, że wizyta na tej budowie była dla naszych uczniów bardzo ważna. Z powodu zakresu prowadzonych robót budowlanych okazała się bezcenna. Bez widocznego zaangażowania inżynierów na tej budowie nie odniosłaby takiego skutku.

Wycieczka na budowę oczyszczalni ścieków w Opolu
Przewiń do góry
Skip to content