sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący MDM 2020 pt. ,, Pani mediacja – jest wśród nas”

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku,  organizujemy  konkurs na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.  Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.
Jury wybierze  spośród zgłoszonych propozycji 5  najlepszych prac. Prace należy składać do dnia  15.10.2020r. do pani Lucyny Magierowskiej – Siruk, pani Ewy Tulej lub pani Katarzyny Litwinowicz

Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący MDM 2020 pt. ,, Pani mediacja – jest wśród nas”
Przewiń do góry
Skip to content