sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Absolwent Roku

Dominika Stachowiak Absolwentem Roku w kategorii szkół podstawowych.

W piątek 3 października, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Dominika odebrała nagrodę  z rąk Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda oraz Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Laureaci „Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP – 2019” dokonali uroczystego otwarcia wystawy fotograficznej pt. „Wychowankowie Siódmego Anioła”.

Dominika od września 2017 do czerwca 2019 roku była uczennicą Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ZSB pod opieką Hufca Pracy w Opolu. Za swoje wyniki w nauce, wysoką frekwencję, bardzo dobrą realizację przygotowania zawodowego, a przede wszystkim za postawę empatii, otwarcie na drugiego człowieka, działalność wolontariacką i reprezentowanie Szkoły i Hufca na zawodach sportowych.

Młodzież po oficjalnej części uroczystości zwiedzała Zamek Królewski oraz Stare Miasto.

 

Absolwent Roku
Przewiń do góry