sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

„Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”

Kto może wziąć udział?: uczniowie szkół ponadpodstawowych, warunek wiekowy: ukończone 15 lat i nieukończone 24 lata

Co należy zrobić?: nagrać krótki (30 sekund – 2 minuty) film prewencyjny, który będzie odnosił się do co najmniej jednej z zasad Wizji Zero, wykonany w formacie AVI lub MPEG-4

  • Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
  • Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenie – kontroluj ryzyko
  • Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program
  • Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany
  • Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy
  • Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie
  • Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych

Do kiedy?: prace konkursowe należy przesłać do 31.10.2019 wraz  formularzem i załącznikami

Jak przesłać?: elektroniczne zgłoszenie, instrukcja na stronie Kasy w zakładce Moja Wizja Zero Ogólnopolski konkurs dla młodzieży: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są do zgłaszania się do doradcy zawodowego: Ewa Tulej gabinet nr 36

 

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
Przewiń do góry