sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

W RYTMIE RÓWNOŚCI

Miasto Opole wraz z partnerami – Powiatem nyskim, Gminą Głogówek, Gminą Brzeg oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową rozpoczęło realizację  kampanii świadomościowej – W RYTMIE RÓWNOŚCI, która jest częścią   projektu: “Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – II etap”

Celem kampanii jest wzrost świadomości społecznej na temat włączenia społecznego tj. promocji społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej.

Podnoszenie wiedzy nt. problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi osób starszych, osób z niepełnosprawnością, ubogich, bezrobotnych oraz zagrożonych patologiami jest niezwykle ważnym elementem tworzenia silnego społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach kampanii zaplanowano szereg ciekawych warsztatów tematycznych z udziałem ekspertów.

Do udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Warsztaty o wolontariacie (2 X 2019 godz. 16:00 – 18:00) umożliwiają zdobycie praktycznej  wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej. Dedykowane są zwłaszcza osobom rozpoczynającym życie zawodowe.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Dla każdego uczestnika warsztatów przewidziane zostały materiały edukacyjne oraz poczęstunek.

W RYTMIE RÓWNOŚCI
Przewiń do góry