2 września UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019 /2020

 

godz. 8:30   klasy drugie, trzecie i czwarte Publicznego Technikum nr 6

oraz klasy drugie i trzecie Branżowej Szkoły I St. nr 5

 

godz. 10:00 klasy pierwsze Publicznego Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I St. nr 5

oraz klasa siódma i ósme Podstawowej Szkoły dla Dorosłych