Zgłoś się jeśli:

  • jeśli masz średnią 4,80
  • oraz z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości min. 4,60
  • więcej informacji u pedagoga lub psychologa, a także na str. internetowej https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/