Dyplomy są do odebrania w sekretariacie szkoły od godz. 08:00-15:00