sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Klasa 3bG w Państwowej Straży Pożarnej

23.05.2019 r. uczniowie klasy 3bG pod opieką Hufca Pracy w Opolu wzięła udział w zajęciach programu „Młody ratownik – ratuj życie” dotyczących specjalistycznego ratownictwa chemiczno – ekologicznego w JRG nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Jest to jedna z dwóch jednostek o tej specjalizacji w województwie opolskim. Strażacy zaprezentowali specjalny samochód ratownictwa-chemicznego, który służy również do zwalczania zagrożeń ekologicznych. Młodzież miała okazję bezpośrednio zapoznać się ze sprzętem takim jak: aparaty ochrony układu oddechowego, lekkie, ciężkie kombinezony ochrony przed substancjami niebezpiecznymi (lotnymi oraz cieczami trującymi i żrącymi), przenośne zbiorniki na substancje niebezpieczne typu otwartego i zamkniętego, różnego typu pompy do przepompowywania substancji niebezpiecznych, zestaw przyłączy, korków i poduszek do uszczelniania wszelkiego typu zbiorników i cystern do przewozu substancji niebezpiecznych, specjalne rękawy sorpcyjne służące do zbierania cieczy ropopochodnych z powierzchni wody. Wszystko wykorzystywane jest podczas działań ratowniczych. Największym zainteresowaniem cieszył się specjalny sprzęt do łączności bezprzewodowej wmontowany w hełm oraz detektor służący do pomiaru radioaktywnego, sprzęt do rozpoznawania i pomiaru stężenia różnych substancji w powietrzu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego młodzież poprosiła o możliwość zapoznania się z innym sprzętem ratowniczym, stanowiącym wyposażenie jednostki. Strażacy zaprowadzili uczestników do garażu i rozpoczęła się prezentacja sprzętu hydrauliki siłowej, która służy do uwalniania ludzi podczas wypadków komunikacyjnych. Pokaz został przerwany nagłym wezwaniem jednostki do akcji ratowniczej. Czas wyjazdu straży pożarnej do działań wynosi 1 minutę, więc równie szybko musieliśmy opuścić teren jednostki, tak, aby nie zakłócić czasu wyjazdu.

Klasa 3bG w Państwowej Straży Pożarnej
Przewiń do góry