sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Projekt “Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy-2”

Projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku  Pracy – 2”

Od października 2018 roku uczniowie naszego Zespołu Szkół Budowlanych biorą udział w szerokim bo 4-letnim projekcie „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy – 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji we współpracy  z Politechniką Opolską oraz miastem Opole i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Oferta zajęć dla młodzieży w ramach projektu jest bardzo bogata. Uczniowie biorący udział w projekcie będą objęci szerokim wachlarzem działań, takich jak:

– wizyty studyjne w firmach jedno lub dwudniowe,

– wizyty w parkach technologicznych i instytutach badawczych,

– udział w Giełdach Regionalnych,

– zajęcia z doradcami zawodowymi,

– zajęcia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki kariery,

– kursy specjalistyczne,

– zajęcia w ramach Akademii Młodego Lean Managera.

Projekt zakłada również warsztaty dla Dyrektorów Szkół. Najważniejszym i najbardziej cenionym przez uczniów działaniem projektowym są miesięczne staże w firmach z branży, w której kształcą się uczniowie. W obecnym roku szkolnym 27 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych odbędzie płatny staż. Są to uczniowie klas 2TA i 3TA Publicznego Technikum nr 6 kształcący się w zawodzie technika aranżacji wnętrz oraz klasy 2C Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych

.

 

Projekt “Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy-2”
Przewiń do góry