Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019r. w tutejszym Zespole Szkół prowadzona jest akcja protestacyjna w formie strajku nauczycieli i pracowników samorządowych.

Wobec zaistniałej sytuacji jesteśmy w stanie zapewnić wybrane zajęcia dla maturzystów. Pozostałym uczniom zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Jednocześnie informuję Rodziców uczniów przystępujących do egzaminów, że dołożymy wszelkich starań, aby odbyły się one w przewidzianych terminach. W związku z powyższym uczniowie zdający egzaminy mają obowiązek stawić się w szkole w dniach egzaminów zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem.