1 kwietnia odbyły się warsztaty profilaktyczne zapobiegające nietrzeźwości kierowców pt. ,, Nie jeżdżę po alkoholu, nie jestem mordercą”. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodym kierowcom jakie konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne wynikają z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Za pomocą alko-googli uczniowie mieli okazję doświadczyć, jakie niebezpieczeństwa stwarza jazda pod wpływem alkoholu. W spotkaniu brały udział klasy: 2TA, 3TB, 4TA, 3TA, 1TA, 1A, 1B, 1C, 1TB.