UWAGA!!  Prace konkursowe można oddawać do 16.04.2019r.
Nauczyciele języka niemieckiego w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu zapraszają uczniów wszystkich typów Szkół naszej placówki do udziału w konkursie plastycznym pt: ,, Śląsk – moja mała ojczyzna”.
Celem  konkursu jest propagowanie wśród młodzieży zainteresowania pięknem naszego regionu – Śląska – jego kulturą, architekturą, oraz walorami przyrodniczymi i krajobrazami.
Wzbudzanie poczucia własnej tożsamości lokalnej.
Pracę konkursowe zgodne z tematyką, powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika dowolną techniką plastyczną( rysowanie, malowanie, wyklejanie itp) w formacie dowolnym.
Pracę ko kursowe prosimy składać do Biblioteki Szkolnej do 16.04.2019r.
Organizatorzy
Lucyna Magierowska – Siruk
Iwona Kuczyńska
Rafał Brachmański