Więcej na ten temat:
http://www.synapsis.org.pl/autyzm/czym-jest