W dniu 6.03.19r uczniowie klas 3Ta oraz 1B udali się pod opieką pań Joanny Horaczuk oraz  Lucyny Magierowskiej – Siruk na wykład do Biblioteki Austriackiej. Prezentacja  pt.:,, Austria – bliżej” miała na celu przybliżyć młodzieży historię, kulturę oraz geografię Austrii. Uczniowie uczestniczący w wykładzie będą brać udział w konkursie wiedzy o Austrii. Etap szkolny odbędzie się w dniu 12.03.2019r.