sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Podpisanie umowy patronackiej z firmą FILPLAST sp.z o.o. na Regionalnym Kongresie Zawodowym w Opolu

 

Zespół Szkół Budowlanych na Regionalnym Kongresie Zawodowym w Opolu

W dniu 01.03.2019r. zorganizowany został przez Wojewodę Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty Regionalny Kongres Zawodowy, w którym udział wzięli min.: Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska, Opolski Kurator Oświaty w Opolu p. Michał Siek. Zespół Szkół Budowlanych reprezentowany był przez  p. Violettę Szczepkowską – dyrektora ZSB, p. Izabelę Pietkun-Greber – wicedyrektora ZSB, p. Krzysztofa Warchała – kierownika kształcenia praktycznego ZSB oraz przedstawicieli firm współpracujących z Zespołem Szkół Budowlanych p. Wojciecha Kowalczyka HR Manger z firmy Filplast oraz p. Mirosława Tempka dyrektora do spraw technicznych firmy Opex.

Podczas Kongresu pani minister omówiła zmiany jakie czekają szkolnictwo branżowe. Opolski kurator oświaty przedstawił zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Pan kurator zaprezentował również zapotrzebowanie rynku pracy w zestawieniu do branż/zawodów obecnego kształcenia młodych ludzi w województwie opolskim.

Kolejnym punktem Kongresu było podpisanie umów patronackich. Podczas spotkania podpisana została trójstronna umowa patronacka pomiędzy firmą Filplast reprezentowaną przez pana Wojciecha Kowalczyka, a Urzędem Miasta Opola reprezentowanym przez zastępcę Prezydenta Miasta Opola pana Macieja Wujec i Zespółem Szkół Budowlanych reprezentowanym przez panią dyrektor Violettę Szczepkowską. Współpraca dotyczy objęcia patronatem nowego zawodu: monter stolarki budowlanej

 

Zakończeniem pierwszej części spotkania było wręczenie pracodawcom  podziękowań za współpracę i promocję kształcenia branżowego. Pan Mirosław Tempka w imieniu firmy Opex z Opola odebrał podziękowanie od pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Firma Opex w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu objęła swoim patronatem dwa zawody: technik budownictwa i murarz-tynkarz.

 

Podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego Zespół Szkół Budowlanych
im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, miał okazję zaprezentować swoją ofertę edukacyjną. Przygotowane zostało stanowisko, na którym uczniowie technikum aranżacji wnętrz – jedyna klasa w Polsce, przedstawili zdobyte w szkole umiejętności architektoniczne. Stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób zwiedzających. Pani minister Anna Zalewska pogratulowała dotychczasowych osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów.

 

Podpisanie umowy patronackiej z firmą FILPLAST sp.z o.o. na Regionalnym Kongresie Zawodowym w Opolu
Przewiń do góry
Skip to content