W dniach od 17.02-01.03.2019r. rozpoczął się Staż zawodowy ERASMUS +. W ramach projektu uczennice klas 2TA  i 3TA o profilu aranżacja wnętrz Publicznego Technikum nr 6 będą poznawały i doskonaliły metody wykończenia wnętrz . Praktyki realizowane są w mieście Żylina na Słowacji. Poza praktyczną nauką zawodu dzięki  wyznaczonym celom w projekcie uczennice mają również bardzo atrakcyjny program turystyczny zapewniony w czasie wolnym.

Praktyczna nauka zawodu

Czas wolny…