12.02.2019 uczniowie klas: 8a,8b,8c, 3aG, 3bG, 3cG oraz 1TB  wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy Filplast panem Wojciechem Kowalczykiem,  który omówił wizje i działalność firmy oraz zachęcał młodzież do kontynuacji nauki w szkole średniej i podjęcia kształcenia w zawodzie montera stolarki budowlanej. W tym zawodzie młodzież będzie mogła kształcić się właśnie w naszym w Zespole Szkół, a przygotowanie zawodowe realizować w zakładach Filplastu. Młodzież została zaproszona na wizytę studyjną do zakładu produkcyjnego do Głogówka, gdzie pozna, już od strony praktycznej, zawód montera stolarki budowlanej.