Jakub Fluder, uczeń klasy 2C uczący się w zawodzie murarz tynkarz, zajął
VI miejsce w Polsce w Turnieju Budowlanym “Złota Kielnia”. Bardzo się
cieszymy i GRATULUJEMY.