TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w SPdD oraz klasyfikacyjnych w BS Ist nr5 i PT nr6