sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

 

 

dav

Fundacja EX BONO w ramach dotacji przyznanej przez Prezydenta Miasta Opola na realizację
przez organizacje pożytku publicznego zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
zrealizowała w Zespole Szkół Budowlanych w dniach: od 24.10.18r. do 26.10. 18.r projekt pn. „Zajęcia praktyczne z bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
Projekt skierowany był  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i miał na celu podniesienie
świadomości o zagrożeniach wynikających z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu lub
narkotyków. W ramach proponowanych zajęć odbyła się  część teoretyczna obejmującą m.in.
informacje na temat wpływu alkoholu i substancji o podobnym działaniu na organizm kierowcy,
projekcję krótkiego filmu pokazującego zachowanie kierowcy po spożyciu alkoholu oraz część
praktyczną, w ramach której każdy z uczestników zajęć wykonywał ćwiczenia (m.in. ruch po
linii prostej, łamanej, okręgu, omijanie przeszkody) w alkogoglach i narkogoglach.
Zajęcia prowadzone były  przez pana Włodzimierza Twardonia specjalistę z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, wieloletniego egzaminatora WORD w Opolu, członka Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Drogowego.

Lucyna Magierowska- Siruk

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Przewiń do góry
Skip to content