Miło jest mi poinformować, że pierwszy etap zbiórki produktów dla bezdomnych kotów w Graczach dobiegł końca. Serdecznie dziękuję tym wszystkim  uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w naszą akcję, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną pomoc i życzliwość. SZCZEGÓLNE WYRAZY UZNANIA kieruję do: Patrycji Krysiak, Natalii Szarejko, Nadiny Russek, Kamili Gilczyńskiej – Mrozek, Michała Mrosa, Kacpra Sobusia, Pauliny Garczyńskiej, Sandy Mierzwinskiej i Dominiki Stachowiak.
,, Warto pomagać nie tylko dla innych, ale także dla siebie”.
Lucyna Magierowska – Siruk