Dnia 16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz szósty zorganizowała bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób.
Do akcji włączyli się uczniowie naszej szkoły.

Między godziną 12:00 a 12:30 wszyscy zaangażowani uczestnicy akcji uczyli się resuscytacji krążeniowo-oddechowej na przygotowanych fantomach.