sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

POWER 2018 (kadra)

 

Kadra  z  POWER-em, czyli nauczyciele również się uczą…

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

do projektu ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048615 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja Szkolna.

 

Projekt obejmuje wyjazd na tygodniowy kurs zawodowy do Walencji (Hiszpania) trzech 5-osobowych grup uczestników. Kursy obejmują tematykę związaną z:

– „Teacher – mentor and coach” („Nauczyciel – mentor i coach”),

– „Integrating ICT into teaching and education” („Narzędzia ICT w dydaktyce”),

– „Preventinng and tackling Early School Leaving” („Zapobieganie i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki”) – dla kadry zarządzającej.

Nabór do projektu odbywać się będzie w październiku 2018r. Komisja rekrutacyjna, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, wyłoni grupę 18 uczestników mobilności, którzy stworzą 15-osobową listę główną i 3-osobową listę rezerwową..

Każdy potencjalny uczestnik mobilności będzie mógł otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punkty przyznawane będą przez komisję rekrutacyjną w składzie:

– dyrektor szkoły,

– koordynator projektu,

– nauczyciel języka angielskiego.

Kryteria wyboru uczestników:

  1. Dotychczasowe działania podejmowane na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły – 0-20p.
  2. Plan wykorzystania zdobytych nas szkoleniu umiejętności w dalszej pracy – 0-20p.
  3. Deklaracja aktywnego włączenia się w upowszechnianie efektów szkolenia (przedstawienie planu upowszechniania projektu) – 0-10p.
  4. Staż zawodowy – za staż pracy powyżej 10 lat dodatkowe 10p.
  5. Poziom znajomości języka angielskiego – 0-30p.

Jeśli ilość punktów wśród uczestników będzie równa, przeprowadzony zostanie dodatkowy test z języka angielskiego. Uczestnik ma prawo odwołać się od wyników naboru w terminie 5 dni od ich ogłoszenia. Komisja rekrutacyjna dokona ponownej oceny merytorycznej i formalnej kandydata i w ciągu 3 dni roboczych kandydat zostanie poinformowany o wynikach.  O ostatecznym wyborze uczestników decyduje komisja rekrutacyjna.

 

Spotkanie rekrutacyjne – wtorek 9.10.2018r., g.15.30 w sali nr 4 (przed Radą Pedagogiczną). Wszelkich informacji udziela koordynator – Joanna Banaszewska.

POWER 2018 (kadra)
Przewiń do góry
Skip to content