Prezydent Miasta Opola ogłosił konkurs na opracowanie wzoru graficznego Karty ,,Opolska Rodzina”

Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (rysunek, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych. – format A4.

Prace konkursowe należy przesłać na adres:

  1. a) Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4,

45-005 Opole, z dopiskiem na kopercie: dotyczy konkursu na opracowanie wzoru graficznego Karty ,,Opolska Rodzina”,

  1. b)  e-mail: szpryngiel@um.opole.pl.

Termin składania prac upływa 16 listopada 2018 r., godz. 12.00.

Więcej szczegółów u pedagoga szkolnego

Zachęcamy do zapoznania się i udziału w konkursie.