sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Program Stypendialny “Wspieramy najlepszych”

Program Stypendialny “Wspieramy najlepszych”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu “Wspieramy najlepszych”. Program ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie: www.opolskie.pl oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu, pokój 204, 207 lub 208.

Nabór wniosków przeprowadzany będzie od 18 czerwca do 29 czerwca br.

Wnioski można przesłać pocztą na adres:
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul.Piastowska 14
45-082 Opole
lub złożyć osobiście w siedzibie departamentu:
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 17 (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 204, 207 lub 208
45-082 Opole

Program Stypendialny “Wspieramy najlepszych”
Przewiń do góry
Skip to content