20 czerwca uczniowie naszej szkoły w nagrodę za zwycięstwo w wojewódzkim konkursie OHP „Aktywność – dobry wybór”, pojechali wraz z wychowawcami Hufca Pracy: Ewą Tulej i Robertem Gąsienicą oraz szkolnym: Agatą Król, na wycieczkę do Parku Krajobrazowego Góra św. Anny.

Wymagająca wędrówka leśnymi szlakami zakończyła się chwilą wytchnienia w annogórskim amfiteatrze. Tam młodzież została zapoznana z historią regionu, walki narodowowyzwoleńczej zwieńczonej trzema Powstaniami Śląskimi. Pod Pomnikiem Czynu Powstańczego nastąpiła chwila zadumy nad ciężkim losem Ślązaków w czasie wojen i okupacji. Kolejnym punktem wycieczki było odwiedzenie Sanktuarium św. Anny. Następnie młodzież powędrowała pod pomnik patrona Zespołu Szkół Budowlanych – św. Jana Pawła II, gdzie wspomniano naszego papieża i jego pamiętną pielgrzymkę na Opolszczyznę sprzed 25 lat. Stamtąd uczestnicy udali się do Domu Pielgrzyma, gdzie wszyscy posilili się oferowanym tam obiadem. Kierując się w drogę powrotną, następnym odwiedzonym miejscem była zjeżdżalnia grawitacyjna, która dostarczyła młodzieży niezapomnianych wrażeń. Ostatnim punktem wyprawy było wejście do Geoparku Krajowego Góra św. Anny, gdzie podążając ścieżkami dydaktycznymi w dawnym kamieniołomie nefelinitów, można było odkryć historię geologiczną Opolszczyzny podziwiać walory przyrodnicze Parku.

Pod pomnikiem św. Jana Pawła II

Przy wejściu do amfiteatru annogórskiego

Pod Pomnikiem Czynu Powstańczego

Piesza wędrówka w drodze powrotnej