sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

WARSZTATY Z MEDIACJI W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Opolska Fundacja Filmowa OFFilm, realizuje projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Opola, “Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole ”. Zadanie realizowane jest również w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. W ramach tego zadania został przeprowadzony cykl szkoleń – warsztatów z komunikacji w sporach i rozwiązywaniu problemów za pomocą mediacji. Każde szkolenie to trzy godziny zajęć teoretycznych i praktycznych przed, którymi uczniowie wypełniają ankietę (odpowiedzi anonimowe), z wiedzy o konfliktach oraz sposobach ich rozwiązywania. DLACZEGO MEDIACJA? Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie Mediatora, kierującego się zasadami bezstronności, neutralności i poufności. Dzięki zajęciom z mediacji prowadzący doradzili młodzieży jak poruszać się w tym trudnym dla nich świecie pełnym konfliktów i sprzeczności. Uczenie w szkole młodych ludzi technik rozwiązywania konfliktów ma niebagatelne znaczenie dla ich przyszłego dorosłego życia. To w szkole, obok domu, w poszerzony zakresie młody człowiek uczy się przestrzegania norm i zasad współżycia z innymi ludźmi. Szkoła jest dla niego polem doświadczalnym, gdzie zdobywa wiedzę nie tylko merytoryczną, lecz także wiedzę o sobie i innych. Doświadcza czym jest współpraca, rywalizacja, przyjaźń, poznaje inność ludzi, ich zachowań i postaw wobec wielu aspektów rzeczywistości. Przy realizacji zadania biorą udział mediatorzy:

Ewa Kosowska – Korniak, Dr nauk prawnych, politolog, specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Trener mediacji VCC, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dr Adrianna Paroń. Z wykształcenia politolog i historyk. 

mgr Marek Brożek – oficer i negocjator policyjny w stanie spoczynku,absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Był jednym z organizatorów systemu negocjacji i interwencji kryzysowych w opolskim Garnizonie Policji.

mgr Wiesław Duda absolwent wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, podyplomowych studiów : w Warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania – zarządzanie przedsiębiorstwem, Akademii Ekonomicznej w Katowicach – zarządzanie w ochronie zdrowia.

WARSZTATY Z MEDIACJI W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH
Przewiń do góry
Skip to content